Τοπικά

Θέσεις εργασίας για γυμναστές στο 𝐀𝐓𝐇𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞

𝐀𝐓𝐇𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞. Αναπτυσσόμαστε και 𝚭𝚮𝚻𝚨𝚳𝚬:

𝐏𝐈𝐋𝐀𝐓𝐄𝐒 ( 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫) & 𝐅𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑𝐒
Τηλέφωνο επικοινωνίας 𝟐𝟒𝟑𝟏𝟎𝟐𝟖𝟐𝟖𝟒 / 𝟔𝟗𝟑𝟐𝟑𝟕𝟔𝟗𝟏𝟖

Διαβάστε επίσης