Τοπικά

Θέσεις εργασίας στη L.A. FARM, στα Τρίκαλα

Η κορυφαία Ελληνική εταιρεία L.A. Farm A.E. (Ελληνική φέτα-Τρίκαλα) αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση τμημάτων στη μονάδα της στα Τρίκαλα.

Αναλυτικά:

 1. Υπεύθυνο Γραμμής Παραγωγής

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Χειρίζεται την γραμμή παραγωγής, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της, με σκοπό την έγκαιρη, ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής στη βάρδια του.
 • Ελέγχει και συντονίζει τους εργαζόμενους της γραμμής παραγωγής για την ορθή τήρηση του προγράμματος και την αποτελεσματική λειτουργία της γραμμής.
 • Τηρεί τα ποιοτικά κριτήρια των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας, καθαριότητας και ασφάλειας προϊόντος που έχουν τεθεί.
 • Προτείνει διορθωτικές ενέργειες για την βελτίωση της απόδοσης των γραμμών παραγωγής.
 • Συμπληρώνει έγκαιρα τα προβλεπόμενα έντυπα και τις αναφορές της βάρδιας του.

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή μέσης Τεχνικής Σχολής, με προτίμηση Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Τροφίμων και σχετικώς.
 • Εργασιακή εμπειρία 3 – 5 έτη σε βιομηχανική παραγωγή, κατά προτίμηση σε τρόφιμα.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση.
 1. ΧΗΜΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιγραφή Θέσης

 

 • Διενέργεια όλων των αναλύσεων του Χημείου/Εργαστηρίου.
 • Παρακολούθηση κύκλου ζωής προϊόντος και έλεγχος της ποιότητας των έτοιμων προς πώληση προϊόντων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου στις μεθόδους των οργανοληπτικών αναλύσεων και το χειρισμό των ηλεκτρονικών οργάνων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του εργοστασίου στις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου του προς συσκευασία προϊόντος.
 • Σωστός καταμερισμός αρμοδιοτήτων και γενικά διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Προσφέρονται:

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

.

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου τροφίμων.
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία/προϋπηρεσία στον τομέα τυροκομικών προϊόντων.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήση ΜS Office, internet.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.
 1. Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος (Κλαρκ)

Info: e- mail για βιογραφικά το HR@LAFARM.GR

Διαβάστε επίσης