Ροή Τοπικά

Θέση εργασίας στην Papakostas Buildings, στα Τρίκαλα

Ζητείται γραμματειακή υποστήριξη για την κατασκευαστική εταιρία Papakostas Buildings με σκοπό την πλήρη απασχόληση ηλικίας από 25 έως 35 ετών με γνώσεις υπολογιστών – αγγλικών – τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

 

Θα προτιμηθεί η κατοχή κάρτας ανεργίας.

Πληροφορίες:

Παπακώστα Έλενα 

Τηλ.: 6980222262

E-Mail: info@papakostasbuildings.com

 

Διαβάστε επίσης