Τοπικά

Θέση εργασίας στους ΜΥΛΟΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η εταιρεία  ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Βιομηχανία Αλεύρων, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τη στελέχωση του τμήματος  παραγωγής.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΕΙ ή ΤΕΙ και Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ
  • Σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο των σπουδών
  • Εμπειρία σε ISO / HACCP
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα πρέπει να γίνει στο

info@trikalamills.gr


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια προς όλα τα βιογραφικά.


Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα

Διαβάστε επίσης