Ροή Τοπικά

Θέση εργασίας στο ATHLETICO

𝚼𝛑𝛆ύ𝛉𝛖𝛎𝛈 𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛆ί𝛂ς (𝛑𝛚𝛌ή𝛔𝛆𝛊ς, 𝛆𝛏𝛖𝛑𝛈𝛒έ𝛕𝛈𝛔𝛈 𝛂𝛉𝛌𝛐𝛖𝛍έ𝛎𝛚𝛎).

 

Αποστολή βιογραφικών στο

𝐚𝐭𝐡𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨𝐠𝐲𝐦@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

 

Διαβάστε επίσης