Θερμόμετρα στα σχολεία του Πρίνους προσέφερε η Τοπική Κοινότητα

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πρίνου Κώστας Βαιου, καθώς και όλα τα μέλη του τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πρίνους Ραποτικας Αθανάσιος, Τσιουκας Παναγιώτης, Τσαντίλα Αικατερίνη και Τσιουκα Τερέζα προσέφεραν, ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο τύπου πιστόλι, σε όλες τις σχολικές μονάδες του χωριού , και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο, στο Δημοτικό, καθώς και στον Παιδικό Σταθμό, με σκοπό την διασφάλιση της υγείας τόσο των μικρών μαθητών, όσο και των δασκάλων και καθηγητών .