Τοπικά

Καταγγελία Τρικαλινού εκπαιδευτικού για τις συνθήκες εργασίας

Τυγχάνω εκπαιδευτικός Πληροφορικής  (ΠΕ86) , με 19 χρόνια θητεία και κατέχω οργανική θέση  στο 33 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Μού έχει ανατεθεί ωράριο 13 ωρών στην ως άνω σχολική μονάδα  και συμπληρώνω 9 ώρες στο 35 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων προκειμένου να καλύψω το συνολικό υποχρεωτικό ωράριο των 22 ωρών που αφορά στην ειδικότητά μου.

Στις 16-9-2020 η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων προκήρυξε τη με αρ. πρωτ. 5371  θέση Υποδιευθυντή στο 33 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων . Επειδή πληρώ όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις υπέβαλα την με αριθμ. πρωτ.  5429/17-9-2020 σχετική αίτηση ενδιαφέροντος στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Τρικάλων προς πλήρωση της εν λόγω θέσης. Σημειωτέον ότι ήμουν ο μοναδικός υποψήφιος με απόλυτη πλειοψηφία (18 ψήφους) από το σύλλογό Διδασκόντων του σχολείου όπου υπηρετώ.

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων συνεδρίασε  την Τρίτη 22-09-2020 και με την υπ’αριθμ. 19/22.09.2020 πράξη του απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτησή μου επικαλούμενο τη μη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ήτοι των 20 υποχρεωτικών ωρών που απαιτούνται για τη θέση του Υποδιευθυντή στο εν λόγω σχολείο.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 5757/29-09-2020 προκήρυξή της η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων επαναπροκήρυξε την ως άνω θέση. Με την με αριθ. Πρωτ. 5791/30.09.2020 αίτησή μου επαναυπέβαλα αίτημα ενδιαφέροντος για την θέση του Υποδιευθυντή η οποία με την υπ’αριθ. 6021/7-10-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων απορρίφθηκε ξανά με την αυτή αιτιολογία ήτοι τη μη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Σημειωτέον ότι ήμουν πάλι ο μοναδικός υποψήφιος με απόλυτη πλειοψηφία (19 ψήφους) από το σύλλογό Διδασκόντων του σχολείου όπου υπηρετώ.

Η κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου μου δύναται να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σχολείο με ώρες στην  ευέλικτη ζώνη αλλά και γραμματειακή υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί(δάσκαλοι) που θα μου δώσουν την ευέλικτη ζώνη συμφωνούν με την αλλαγή και προτίθενται να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία όπου οι ανάγκες του σχολείου είναι μεγάλες.

Η επί σειρά ετών πρακτική της διοίκησης με τελευταίο παράδειγμα το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ήταν η συμμετοχή και η επιλογή εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε θέσεις Υποδιευθυντών με συμπλήρωση ωραρίου εντός της ιδίας σχολικής μονάδας. Η ερμηνεία του Νόμου στη δική μου περίπτωση έγινε με διαφορετικό τρόπο αποκλείοντάς με από το δικαίωμα για την εν λόγω θέση.

Επιπλέον ενημερώθηκα ότι η πρακτική αποκλεισμού των ειδικοτήτων από τις θέσεις Υποδιευθυντών με πρόσχημα τον «Νόμο» αποτελεί πλέον πάγια θέση των αρμοδίων προκειμένου να αποφευχθεί η πληθώρα αιτήσεων ενδιαφέροντος από λοιπούς συναδέλφους ειδικοτήτων πράγμα το οποίο θα προκαλούσε ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και  συνεπώς ανάγκη κάλυψης αυτών.

Επίσης με το πρόσχημα της ύπαρξης κενού στο σχολείο συμπλήρωσης ωραρίου και την καθυστέρηση της αρμόδιας αρχής να ενημερώσει περί δυνατότητας κάλυψης αυτού  απορρίφθηκαν αναιτίως και οι δυο αιτήσεις μου με αποτέλεσμα να έρχομαι στην παρούσα δυσμενή θέση  λόγω δυσλειτουργίας και εσφαλμένης ερμηνείας των νόμων εκ μέρους των αρμοδίων.

Υπέβαλλα σήμερα 12/10/2020 ένσταση επί της απόρριψης από το ΠΥΣΠΕ λέγοντας χονδρικά τα παρακάτω:

Επειδή η διάταξη που αφορά στον χαρακτηρισμό του υποχρεωτικού ωραρίου θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά και να συμπεριλαμβάνει και την γραμματειακή υποστήριξη. Αλλιώς με τη συσταλτική ερμηνεία του νόμου περί κάλυψης υποχρεωτικού ωραρίου αποδίδοντας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του ωραρίου  ως προς τις διδακτικές μόνο ώρες,  ο κλάδος μου αλλά και κλάδοι ειδικοτήτων αποκλείονται εξ αρχής από την δυνατότητα και το δικαίωμα τους στην επιλογή τους ως Υποδιευθυντών .

Επειδή ο νομοθέτης στηριζόμενος καταρχήν στην υπεροχή της συνταγματικής διάταξης περί ισότητας έναντι κάθε επιμέρους νομοθεσίας και δεδομένης της βούλησης του περί εξάλειψης των ανισοτήτων, δεν θέσπισε τις διατάξεις με σκοπό την απαξίωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και τον εξ αρχής αποκλεισμό τους από τις διαδικασίες εξέλιξής τους. Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται προαπαιτούμενο προηγούμενης θετικής απάντησης από τη δευτεροβάθμια προς κάλυψη τυχόν κενού σε άλλη σχολική μονάδα.

Συνάδελφοι κάποιοι έχουν μείνει σε προηγούμενες δεκαετίες αλλά η εποχή τους προσπέρασε. Στο σύγχρονο Δημοτικό οι ειδικότητες είναι πλειοψηφία, και όχι εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων ήτοι δάσκαλοι και ειδικότητες . Δεν τίθεται θέμα απώλειας ή απόκτηση προνομίων και θώκων. Αντιθέτως σήμερα που οι εκπαιδευτικές μονάδες  λειτουργούν μέσω των τεχνολογικών εργαλείων, οι εργασίες σε αυτές γίνονται κατά αποκλειστικότητα από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, πρωτίστως δε των εκπαιδευτικών πληροφορικής, υπάρχει αδήριτη ανάγκη συνεργασίας και σύμπλευσης όλου του εκπαιδευτικού δυναμικού ενός σχολείου και όχι προσπάθεια υπονόμευσης και αποκλεισμού μερίδας αυτού, όπως γίνεται στην περίπτωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Δυστυχώς το θλιβερό μήνυμα που αντλούμε όλοι από την ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση είναι η αμφιβολία που εύλογα δημιουργείται για το αν όντως διαβιούμε και , εργαζόμαστε σε ένα ευνομούμενο κράτος και μια κοινωνία ισότητας και ισονομίας αλλά και κατά πόσο είμαστε σε θέση εμείς ως λειτουργοί να εμφυσήσουμε αυτές τις αξίες στους νέους.

Παντελής Αναστασίου 

Διαβάστε επίσηςNEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και παρασκήνιο