Ροή Τοπικά

Κτίριο για ενοικίαση στην περιοχή του Ματσόπουλου αναζητά ο Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προκηρύσσει Δημοπρασία φανερή προφορική μειοδοτική ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση «του Γ΄ ΚΑΠΗ και του ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο μέσα στο επόμενο 20ήμερο.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • να είναι στην ευρύτερη περιοχή που ήδη στεγάζεται η δομή έως σήμερα (εγγύς του Πάρκου Ματσόπουλου).
  • να είναι 80-100 τ.μ. τουλάχιστον.
  • να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους απαραίτητους  χώρους για την δημιουργία αίθουσας ψυχαγωγίας , κουζίνας – κυλικείου, γραφείου διοίκησης,  W.C ωφελούμενων και εργαζομένων πληρόντας εν γένει βασικές κτιριακές προδιαγραφές.
  • Οι χώροι παραμονής των μελών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.
  • Η διάρκεια της μίσθωσης να είναι για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.

 

Οι γενικές απαιτήσεις πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

  1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού).
  2. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ και να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου ως W.C. ΑμεΑ.
  3. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο: 24310 63225, κα. Μπαλτοπούλου Βικτωρία) αδαπάνως.

  1. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση: Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη, 1ος όροφος, τηλέφωνο: 24310 63225) εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων για τη στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης