Τοπικά

Κυριακή Β΄ Λουκά. Ο Χρυσός Κανόνας

Εἶναι τόσο ἁπλός, ἀλλά καί τόσο πνευματικά ὑψηλός καί σωτήριος ταυτόχρονα ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἁπλός, ἐφόσον εἶναι τόσο εὔκολος, ὥστε νά τόν καταλαβαίνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ὑψηλός σέ νοήματα, γιατί μέσα σέ λίγες λέξεις κλείνει τή δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι, ἀκόμη, καί σωτήριος, γιατί μόνο μέ τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή του ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά γίνει σῶος· ἡ λέξη παράγεται ἀπό τό ρῆμα σώζομαι καί δηλώνει πώς ὁ σῶος, ὁ τέλειος, δηλαδή, ἄνθρωπος ζεῖ μέ χαρά στήν παρούσα ζωή καί, ἄρα, εἶναι εὔθετος καί γιά τή μέλλουσα καί αἰώνια.

«Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς». Ἀλήθεια! Πόσες φορές μᾶς πικραίνουν οἱ ἄνθρωποι, πόσες φορές θέλουν νά μᾶς βλάψουν, νά μᾶς στερήσουν τή χαρά μέ τή συκοφαντία, μέ τό φθόνο, στερώντας τήν ὑπόληψη, τά ὑλικά ἀγαθά καί αὐτή τή ζωή μας ἀκόμη.

Ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι μαθητής καί φίλος τοῦ Χριστοῦ, λυπᾶται, εἰλικρινά, γι’ αὐτή τή διαγωγή καί, στ’ ἀλήθεια, ἀπό πόνο ψυχῆς, κλαίει γιά αὐτή τήν ἀδικία. Νά, λοιπόν, ὅποιο κακό δέ θέλουμε ἐμεῖς νά γίνει σέ ἐμᾶς, νά μήν τό κάνουμε καί ἐμεῖς σέ κανένα. Καί ὅ,τι θέλουμε νά κάνουν οἱ ἄλλοι σέ ἐμᾶς, τό ἴδιο νά κάνουμε καί ἐμεῖς στούς ἄλλους. Αὐτός εἶναι ὁ χρυσός κανόνας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί ἅμα δέν πορευόμαστε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές του, ὁ ἱερός αὐτός κανόνας ἐκδικεῖται τόν ἄνθρωπο πνευματικά.

Νομοθεσίες ὁλόκληρες ἔχουν γραφεῖ, γιά νά ρυθμίζουν τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. Χιλιάδες Διατάγματα καί Νόμοι καί ἄρθρα καί παράγραφοι ἀπό ἀπόψεως Νομικῆς τίποτε, πολλές φορές, δέν πετυχαίνουν. Καί ὅμως! Γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει μόνο ἕνας Νόμος, ὁ εὐαγγελικός. Καί αὐτό τό Νόμο ὁ Θεός τόν ἔβαλε στό «συνειδός» τοῦ ἀνθρώπου, νά τόν ἐλέγχει, ὅταν ὁ βίος του τόν ἀγνοεῖ καί τόν ξεπερνᾶ.

Ὁ χρυσός αὐτός κανόνας, πού εἶναι τόσο ἁπλός, εὔκολος καί ὑψηλός, δέν εἶναι καθόλου δύσκολο ὁ καθένας μας νά ἀντιληφθεῖ τό ρόλο πού διαδραματίζει στήν προσωπική καί στήν κοινωνική ζωή μας. Αὐτό τό μεγάλο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι γραμμένο στίς πλάκες τῆς καρδιᾶς, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τόν θέτει ὁδοδείκτη στήν πορεία τῆς ζωῆς του γιά τήν τελείωσή της.

«Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς». Ἡ ποιότητα τῆς ἐνδοκοσμιότητας τοῦ παρόντος εἶναι τό στίγμα γιά τή μέλλουσα.

Δέ θά κριθοῦμε τόσο πολύ στήν ἄλλη ζωή γιά τό κακό πού διαπράξαμε σέ ἐτούτη τή ζωή, ὅσο γιά τό καλό πού δέν εἴχαμε τήν ψυχική δύναμη νά διακονήσουμε! Καί γιά νά διακονήσουμε τό καλό σέ αὐτή τή γῆ, θά πρέπει ὁ καθένας μας νά εἶναι καθαρό δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σέ ἀκάθαρτα δοχεῖα εἴδατε, ποτέ, νά τριγυρίζουν μέλισσες;

Αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ νά γίνουμε πνευματοφόροι ἄνθρωποι, ἐγκαταλείποντας τόν ἑαυτό μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ἄς κάνουμε τό λίγο, τό μικρό καί τά ὑπόλοιπα τά δίνει ὁ Θεός. Ἐμεῖς ἄς εἴμαστε ἄνθρωποι ἀγάπης, γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν πίστη καί δυνατότερη ἀπό τήν ἐλπίδα.

Μόνο ἡ ἀγάπη διαβαίνει στήν αἰώνια ζωή, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἀρετές μένουν ἐδῶ, ὅταν τερματισθεῖ ὁ βίος. Γι’ αὐτό «ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς», γιατί στό πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου, πάντοτε, βλέπουμε τό Χριστό.

Διαβάστε επίσης
NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και παρασκήνιο