Τοπικά

Λειτουργία παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στα Τρίκαλα

Τη λειτουργία και ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την υφιστάμενη «Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας   «Συνειρμός» χρηματοδοτεί στα Τρίκαλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του έργου, προϋπολογισμού 261.500 ευρώ, στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με δικαιούχο την ΑμΚΕ Συνειρμός. Με το συγκεκριμένο εργό χρηματοδοτούνται δυο νέες δομές που ενισχύουν την λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων. Οι δομές αυτές είναι: 1. Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και 2. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

 

 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, σε παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και αφετέρου στο άμεσο περιβάλλον τους, μετά τα ανησυχητικά κρούσματα που καταγράφονται στη η Θεσσαλία αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ο συνεχής αυξανόμενος αριθμός των παιδιών και εφήβων με διαταραχές ψυχικής υγείας που παρατηρείται μέσω μελετών τα τελευταία 10 χρόνια μας οδηγεί σε δράση.  Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες  αντιμετώπισης του παραπάνω φαινομένου. Επενδύουμε στην πρόληψη και υποστήριξη των παιδιών, των νέων και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις.Παράλληλα μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργούμε θέσεις εργασίας» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός.

 

Στοχεύει στην κάλυψη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς και στην ολοκλήρωση της Κοινοτικής θεραπείας μέσω της κάλυψης των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής και διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, στο Ν. Τρικάλων.

Αναλυτικά θα λειτουργήσουν:

1. Δομή παροχής Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών: Το ενισχυμένο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Τρικάλων αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής α΄/βάθμιων και γ΄/βάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, στο Νομό Τρικάλων. Ωφελούμενοι του ενισχυμένου Παιδοψυχιατρικού Τμήματος πρόκειται να είναι παιδιά και έφηβοι με προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα. Με την υλοποίησή του δημιουργούνται 4 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ήτοι: Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός και Ειδικός παιδαγωγός.

2. Δομή για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας. Η δημιουργία του Τμήματος υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας θα καλύψει τις ανάγκες δύο κατηγοριών: α. τους ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και β. τους ασθενείς που κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού. Ωφελούμενοι της Δομής θα είναι οι δύο κατηγορίες ασθενών που προαναφέρθηκαν, το οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα διαμονής τους. Με την υλοποίησή του δημιουργούνται 4 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ήτοι: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός και Νοσηλευτής.

Το έργο στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού του Νομού Τρικάλων και  στην κάλυψη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης για Παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών και Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας καθώς και στην ολοκλήρωση της Κοινοτικής  θεραπείας μέσω της κάλυψης των αναγκών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής και διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, στο Ν. Τρικάλων.

Ειδικότερα αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής α΄  βάθμιων και  γ΄ βάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους και στην κάλυψη αναγκών ασθενών που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού.

 

Ο αριθμός των άμεσα ωφελούμενων προβλέπεται να είναι 300 άτομα.

Συγκεκριμένα:

α) Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα πρόκειται να είναι παιδιά και έφηβοι με προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και η ευρύτερη κοινότητα.

β) Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του τμήματος παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας πρόκειται να είναι ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών  ψυχικής υγείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή κατοικούν σε απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς του Νομού.

 

Η αναγκαιότητα του έργου έγκειται:

α. στις εθνικές στρατηγικές όπως αυτές εξειδικεύονται από τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου φορέα του Υπουργείου Υγείας, τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

β. στις τοπικά διαγνωσμένες ανάγκες μιας και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Ν. Τρικάλων που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2007 περιλαμβάνει μικρό τμήμα παροχής Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Επίσης, η Κινητή Μονάδα  παρέχει υπηρεσίες  κατ’ οίκον ή σε κέντρα υγείας ή σε δικούς της χώρους σε 350 ενήλικες  κατά μ.ο. κάθε μήνα. Επισημαίνεται ότι η ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση κατ’ έτος.

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης της κοινότητας θα πραγματοποιηθεί στοχευμένη καμπάνια μιας και οι ωφελούμενοι είναι στην πλειοψηφία τους  άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας, σε δίκτυα, μερικές φορές ακόμη  και σε συμβατικά μέσα.

Για το λόγο αυτό θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια δημοσιότητας πέντε σημείων – βημάτων ώστε να φτάσει η ενημέρωση σε όλους τους εν δυνάμει παραλήπτες.

➢                  Η ενημέρωση των δημόσιων φορέων του συστήματος υγείας που αποτελούν και τα πρώτα σημεία που απευθύνονται οι ωφελούμενοι (Κέντρα Υγείας, ΤΟ.Μ.Υ., Νοσοκομείο Τρικάλων, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)

➢                  Η αξιοποίηση της δημοσιότητας που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού όπως τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και η Δ/νση Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων

➢                  Προβολή –ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των τοπικών μέσων (έντυπα και ηλεκτρονικά)

➢                  Ενημέρωση των υπολοίπων δομών πρώτης εισόδου των εν δυνάμει ωφελουμένων της Δομής. Υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες πρώτης εισόδου των ατόμων που αναζητούν υπηρεσίες στήριξης και που τις περισσότερες φορές αδυνατούν να τους την προσφέρουν (π.χ. Σχολικές Μονάδες, Εκκλησία, Ιδιωτικές κλινικές, Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ, Κέντρα Υποστήριξης κλπ).

➢                  Τακτική ενημέρωση των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων μέσω των συλλογικοτήτων τους που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου Τρικάλων και ιδιαίτερα των ΑμεΑ.

 

 

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης