Τοπικά

Λύσεις ειδικού μαθήματος μουσικής γνώσης

Στην ιστοσελίδα www.nickmusic.gr φιλοξενούνται οι προτεινόμενες λύσεις του Ειδικού μαθήματος Μουσική Αντίληψη & Γνώση της Μουσικολογίας, στις 25/06/2022, από τον Καθηγητή
Ανωτέρων Θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων, κ. Νίκο Τσιάντα.

http://nickmusic.gr/πανελλήνιες-εξετάσεις

Διαβάστε επίσης