Τοπικά

Μέχρι τον Ιούνιο του 2024 παρατείνονται οι ρυθμίσεις στον κόμβο Βασιλικής του Ε-65

1. Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανωτέρω (Γ) σχετικής ήτοι, η διακοπή της κυκλοφορίας επί του παραδρόμου της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το 10o χλμ. (έμπροσθεν εργοταξίου ΤΕΡΝΑ Βασιλικής) και για απόσταση 100 μέτρων σε αμφότερες τις κατευθύνσεις, προκειμένου περατωθούν οι εργασίες αποκατάστασης σύνδεσης των οδών SRA18B & SRA18C μέσω της κυκλικής πλατείας του Α/Κ Βασιλικής (Χ.Θ. 122+780). 2. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθόλο το 24ωρο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως και 30/06/2024, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω ήδη κατασκευασμένης προσωρινής παρακαμπτήριας οδού (κυκλική πλατεία στο Α/Κ Βασιλικής).

 

 

΄Α ρ θ ρ ο 2ο
– Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών οφείλει:
Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών.
Γ) Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης εργασιών, να μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως τους χρήστες των οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών.

΄Α ρ θ ρ ο 3ο
– Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από το Διοικητή του Α.Τ. Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες και το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται.

΄Α ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης