Ροή Τοπικά

Μηχανογραφικό με 10%: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι του 10%

 

 

  1. Συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση (2019 ή 2020).
  2. Δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
  3. Tο 6% των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων αποδίδεται σε όσους συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2020.
  4. Tο 4% των θέσεων αποδίδεται στους υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες  2019.
  5. Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, αλλά τελικά δεν προσήλθαν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα: α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.
  6. Οι υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Γ.Ε.Λ. το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και το 2021 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό 2021 για το ποσοστό του 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
  7. Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία, απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.
  8. Για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστική, Λιμενικό, απαιτείται να διαγωνιστούν στα Πρακτικές Δοκιμασίες και να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την τρέχουσα χρονιά.
  9. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.
  10. Δεν θα ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο και δεν θα υπάρχει ο περιορισμός των βαθμολογιών για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Πληροφορίες: Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τηλ: 2431071673, E. Ιακωβάκη

Διαβάστε επίσης