Τοπικά

Νέα αποστολή στην Τουρκία από το ΑΚΕΘ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην τελική συνάντηση του έργου με όνομα “DigiFarmer Project”, με κωδικό 2018-1-TR01- KA204- 059557, στις  5-6 Οκτωβρίου 2021 στο Αϊδίνιο της Τουρκίας.

Συντονιστής του έργου είναι η Επαρχιακή Διεύθυνση Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Αϊδινίου της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση για ολόκληρο το έργο, αλλά και συζήτηση για τα τελευταία βήματα με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου

Διαβάστε επίσης