Ροή Τοπικά

Νέα επερώτηση Χάιδου προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μεγάλος θόρυβος και πολύ συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τις βοσκήσιμες γαίες. Παλαιότερα οι βοσκήσιμες γαίες ανήκαν στην αρμοδιότητα των δήμων και γινόταν η διαχείριση από τις δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με το νόμο 4351 που δημοσιεύεται στο φύλλο 164 της εφημερίδας της κυβέρνησης 4/11/2015 ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης αναθέτει την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις περιφέρειες της χώρας με προγραμματική σύμβαση η οποία συνάπτεται με την  οικεία περιφέρεια. Επίσης τα διαχειριστικά σχέδια που εκπονούν οι περιφέρειες εγκρίνονται με απόφαση του συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης μετά από γνώμη της αρμόδιας δασικής αρχής και της αρμόδιας  Διεύθυνσης της περιφέρειας.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου τα κατά τόπους δημοτικά συμβούλια ψήφισαν τη μεταφορά της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών στις περιφέρειες και την ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν από αυτές.

Όπως περιγράφεται στον εν λoγω νόμο τα έξοδα της δαπάνης για την εκπόνηση και την εφαρμογή των  διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας θα καλυφθούν από έσοδα που θα προκύψουν από μισθώματα που θα καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι υπέρ της περιφέρειας και αυτή είναι υποχρεωμένη να τα διαθέσει για την εκπόνηση και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων, τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.

Παρ όλο που πέρασαν τρία  και πλέον χρόνια δυστυχώς η εκπόνηση των  διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ακόμα δεν έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα οι δήμοι  να καταγράφουν μεγάλες απώλειες εσόδων κάτι που επιβαρύνει δυστυχώς την ήδη πολύ κακή οικονομική κατάσταση των δήμων.

Επιπλέον σύμφωνα με αποφάσεις της ΡΑΕ έχουμε υπερβολικά πολλές εγκρίσεις για άδειες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από εγκατάσταση φωτοβολταικων πάρκων σε εκτάσεις που σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων αλλά και δημάρχων είναι ξεκάθαρα βοσκότοποι. Με τα παραπάνω δεδομένα σε διάφορες  δημοτικές ενότητες επικρατεί αναβρασμός γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία να μη μετατραπούν ολόκληρες βοσκήσιμες εκτάσεις σε απέραντο πάρκο φωτοβολταικων πάνελ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το επείγον του θέματος ο κύριος περιφερειάρχης επερωτάται τα κατωθι:

1.α Με δεδομένο πως η καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση των διαχειριστικών μελετών βόσκησης ήταν η 31/12/19 αλλά ακόμη δεν υπάρχει  καμία ουσιώδη πρόοδος τι σκοπεύει η περιφερειακή αρχή να πράξει ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας;

β. Ποια η αιτιολογία της καθυστέρησης και ποια η ενημέρωση της περιφερειακής αρχής προς τους δήμους για την κατάσταση που προκύπτει ως προς τα έσοδα των δήμων;

2 Σε ένα γενικευμένο σκηνικό ανησυχίας έλλειψει ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ από την περιφέρεια Θεσσαλίας μια επιτάχυνση για την οριστική εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων που θα  χαρακτηρίζουν ξεκάθαρα ποιες εκτάσεις θα είναι βοσκήσιμες θα έδινε σαφή γνωμοδότηση αλλά και δυνατότητα απόφασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση για απόρριψη  τέτοιων ΑΕΠΟ.

Τι σκοπεύει να πράξει η περιφερειακή αρχή ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η συγκεκριμένη γη ως βοσκότοπος και να μη διακινδυνεύσουμε την επιβίωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

     ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΙΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΠΘ

   Μsc.Health care management Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   Περιφερειακός Σύμβουλος  Θεσσαλίας

Διαβάστε επίσης