Νέα Τμήματα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρίτσας Κουβάτα.

Φθινόπωρο και με νέα τμήματα ξεκινάει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρίτσας Κουβάτα.

Νέο ταχύρρυθμο τμήμα ενηλίκων για απόκτηση Πτυχίου proficiency σε 9 μήνες, στα Αγγλικά.

Νέο παιδικό τμήμα Γαλλικών.

Τμήματα όλων των επιπέδων!!!… 

Επικοινωνήστε άμεσα: 2431021201 -Πληροφορίες 4-8 απόγευμα Πλούτωνος 20.