Τοπικά

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα στον Ε-65

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Η Υπ’ αριθμό CC/C/CO/T309N/PRO36927/GM/ma από 15-03-2023 αίτηση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65».
Γ) Η Yπ΄ αριθμό CC/C/EN/T309N/SR/0200/000/TRA/TA5/RP.302.02.01B από 13/02/2023 μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – τεχνική έκθεση μετά των συνημμένων εγγράφων
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/ 554140 από 17/03/2023, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών για την προσωρινή λειτουργία της κάτω διάβασης της οδού Κ040D (Χ.Θ.124+288,63) του αυτοκινητόδρομου Ε-65.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από την 20/03/2023 έως και 19/03/2024 καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο των ημερών αυτών στα κάτωθι τμήματα των οδών.
Ειδικότερα αποφασίζουμε:
α) Διακοπή κυκλοφορίας επί της Επ.Ο. σύνδεσης της Τ.Κ. Περιστέρας με το 11ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας (κόμβος Βασιλικής) και συγκεκριμένα από το 0,600 km από την διασταύρωση της Ε.Ο. και για 50 μέτρα (ευθεία μετά τη σιδηροδρομική διάβαση) σε αμφότερες κατευθύνσεις.
β) Διακοπή κυκλοφορίας επί της Επ.Ο. σύνδεσης της Τ.Κ. Περιστέρας με το 11ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Καλαμπάκας (κόμβος Βασιλικής) και συγκεκριμένα από το 0,600 km από την διασταύρωση της Ε.Ο. και για 190 μέτρα (δεξιά μετά τη σιδηροδρομική διάβαση) σε αμφότερες κατευθύνσεις.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των ήδη κατασκευασμένων προσωρινών Παρακαμπτήριων οδών ΚΟ40D και SLR_1245.

Α ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, καθώς και τον υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης και μόνο για το προαναφέρομενο χρονικό διάστημα
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης