Τοπικά

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  του Κέντρου Υγείας Τρικάλων, το Κέντρο Υγείας εξοπλίζεται με υπερσύγχρονο τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα μέσω του προγράμματος “ ESI Covid-19 response” του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης,  το οποίο παραχωρείται από το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ.

Διαβάστε επίσης