Τοπικά

Νέο, άμισθο, ειδικό σύμβουλο προσέλαβε ο Παπαστεργίου

Στην πρόσληψη ενός νέου ειδικού συμβούλου, άμισθου ωστόσο, προχώρησε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, προκειμένου να τον συνεπικουρεί και να του παρέχει συμβουλές για θέματα που έχουν να κάνουν με χωροταξία, πολεοδομία, διαχείριση φυσικών πόρων κ.α..

 

Πρόκειται για τον Συμεών Μισιρλόγλου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό σε επαφή με τον δήμαρχο.

Ο ανωτέρω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος:

α) θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, προτάσεις, εισηγήσεις κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας, για ζητήματα διαχείρισης, αξιοποίησης πληροφοριών χώρου και παραγωγής θεματικών χαρτών (εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών – GIS) σε μελέτες κτηματολογίου, γεωλογίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροταξίας, πολεοδομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και πρόβλεψης- διαχείρισης φυσικών καταστροφών) και λοιπά συναφή, και

β) θα συντάσσει, σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα του, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143), προς επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου.

Ο ως άνω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Η απασχόληση θα είναι με τρόπο και σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει τα καθήκοντά του ως μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά διορισμό και δεν συνδέει τον οριζόμενο άμισθο ειδικό σύμβουλο με υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση με το Δήμο
Τρικκαίων. Ο ως άνω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης.

Διαβάστε επίσης