Τοπικά

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο της Σωτήρας

Σήμερα έγινε η αλλαγή σκυτάλης στον Σύλλογο Σωτήρας με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τυπική διαδικασία γιατί ουσιαστικά το παλιό Δ.Σ. θα συμμετέχει (ελπίζουμε) ενεργά στην ολοκλήρωση του Λαογραφικού Μουσείου που σχεδίασε και επιμελήθηκε στην θητεία του σε συνεργασία με τον χοροδιδάσκαλο Αχιλλέα Λέρα.!


Η σύνθεση έχει ως εξής :
Πρόεδρος : Κέμος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Παλαυρα Χριστίνα
Γεν. Γραμματέας: Κουτής Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Κουτελός Γεώργιος
Ταμίας : Τσιρώνης Μιχαήλ
Μέλος : Παπαβασιλείου Αθανάσιος(Επίτιμος)
Μέλος : Βασιλείου Βασιλική
Αναπληρωματικά μέλη : Κολοβός Δήμος Παλάβρας Στέφανος.

Διαβάστε επίσης