Τοπικά

Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το ΑΚΕΘ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) οργάνωσε και υλοποίησε το πρόγραμμα νεολαίας “The Quality Mark in Youth Work” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ υπό τη Βασική Δράση 1 (ΚΑ105 YOUTH Workers). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, φιλοξενήθηκαν 31 νέοι 18-35 ετών από την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Τουρκία το διάστημα 1-8/4/2017.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ολοήμερη κατάρτιση αναφορικά με τη διαχείριση, διοίκηση και οργάνωση ΜΚΟ νεολαίας (NGO management), τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τη διαχείριση έργου και τη λήψη αποφάσεων. Στόχος ήταν μέσα από αυτό να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος σκέψης σχετικά με τη διοίκηση και οργάνωση των οργανισμών νεολαίας, που θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση ποιοτικών και καινοτόμων έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής.

Το υλικό της κατάρτισης που έλαβαν οι συμμετέχοντες θα συμπεριληφθεί σε έναν οδηγό ο οποίος εν μέρει αναπτύχθηκε από τους ίδιους  κατά την παρουσία τους εδώ και θα ολοκληρωθεί μέσω δευτερογενούς έρευνας με την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους. Ο οδηγός αυτός αφορά στη θεματική της κατάρτισης που έλαβαν.

Παράλληλα με τους θεματικούς στόχους του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με άλλες εθνικότητες και γνώρισαν διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο Hotel Meteora στο Καστράκι και είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μοναστήρια των Μετεώρων, το Μεγάλο Μετέωρο και το Μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου και να κάνουν περιπατητικές διαδρομές στην προστατευόμενη περιοχή πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO. Το πρόγραμμα έκλεισε με την επίσκεψή τους στο δήμο Καλαμπάκας, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον δήμαρχο κ. Χρήστο Σινάνη για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των δομών του δήμου στους νέους της περιοχής.

Πριν την αναχώρησή τους, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ, όπου και έγινε η απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής και των Youthpass από τη διευθύντρια κ. Ευαγγελία Ντόνα καθώς και μια σύντομη ενημέρωση για τα προγράμματα που υλοποιεί το ΑΚΕΘ.

Διαβάστε επίσης