Τοπικά

Πρόγραμμα “Κοινωφελούς Εργασίας” σε Δήμους-Περιφέρειες. Δείτε που θα κάνετε αίτηση

trikalavoice.gr

Ξεκινάει η κατάρτιση των ωφελουμένων της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 150 ώρες και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, ως πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης, παρέχει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (8μηνο) στους Δήμους. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης ο ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό που θα λάβει είναι αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα.

Οι εγγραφές στα τμήματα έχουν ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο τηλέφωνο 2431024697-2431200250 και στην ιστοσελίδα www.aketh.gr.

Διαβάστε επίσης