Τοπικά

Ξεκινάνε οι πληρωμές από το πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ”

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής των επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ξεκινά η διαδικασία της εκταμίευσης για τις 1.008 επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 30.133.075 ευρώ, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και τον ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ οριστικοποιήθηκαν οι όροι, οι διαδικασίες και ο τρόπος με τον οποίο πλέον οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν την αίτηση τους μέσου του  Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για να τους καταβληθούν τα χρήματα που τους έχουν εγκριθεί βάση της διαδικασίας για τη δράση της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν στην πρώτη φάση της πανδημίας Covid-19 στη Θεσσαλία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Συγκεκριμένα:

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. και η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη Δράση ΑΝΑΣΑ για τα ακόλουθα :

 

1.         Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (1-4-2021) για τις συνολικά 1.008 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη Δράση ΑΝΑΣΑ του ΠΕΠ.Θ. Ο Συνολικός Π/Υ είναι 30.133.075 ευρώ Δημόσια Δαπάνη.

2.         Εκδόθηκε η 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης ΑΝΑΣΑ (30-3-2021) με την οποία -μεταξύ των άλλων- επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές έναντι των εν ισχύ έως σήμερα :

–           Ως περίοδος υποβολής Αιτημάτων Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) ορίζεται το διάστημα από την έκδοση Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ που θα χορηγεί μοναδικό κωδικό MIS σε κάθε ενταγμένη επιχείρηση, έως 31-07-2021

–           Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με επισύναψη όλων των προβλεπόμενων εγγράφων.

–           Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους, συμπληρώνεται για τις επιχειρήσεις που υποβάλουν Αίτηση τον 4ο/2021 με τη δυνατότητα επιλογής τους ως προς τον μήνα αναφοράς μεταξύ των 12ος/2019-2020, 1ος/2020-2021, 2ος/2020-2021, 3ος/2020-2021.

–           Συμπληρώνεται κεφάλαιο με Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας που μπορούν να γίνονται αποδεκτές.

–           Αντικαθίσταται το περιεχόμενο των Παραρτημάτων VΙΙ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) και VIII (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) που υποβάλλονται εν συνόλω με το Αίτημα Καταβολής στο ΠΣΚΕ.  Απλοποιούνται και διευκρινίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Εξ αυτών, επισημαίνονται τα :

•           Ζητείται «Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς ΠΛΗΝ Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων»

•           Καταργείται η απαίτηση προσκόμισης βεβαίωσης ΓΕΜΗ, εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση στα στοιχεία της επιχείρησης μεταγενέστερη της υποβολής αίτησής της στην Πρόσκληση.

•           Καταργείται η απαίτηση προσκόμισης Καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4

•           Ζητείται εκτύπωση ΤΑΧΙS που να εμφανίζει τον Τραπεζικό Λογαριασμό στον οποίο ζητείται από την επιχείρηση να καταβληθεί η επιχορήγηση, ως δηλωθέντα επαγγελματικό λογαριασμό.

3.         Μετά  την έκδοση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης με την οποία αποδόθηκε μοναδικός κωδικός ΜIS σε κάθε μία από τις 1.008 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη Δράση ΑΝΑΣΑ του ΠΕΠ.Θ. (όπως προβλέπονταν ήδη από την 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, έκδοσης 30-12-2020), είναι άμεσα διαθέσιμη η ενέργεια του Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) www.ependyseis.gr/mis.

4.         Στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕΠΘ και ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ, άμεσα αναρτώνται για χρήση από τις επιχειρήσεις του ΑΝΑΣΑ : α) Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που ζητείται να υποβληθεί με το Αίτημα Καταβολής, β) Συγκεντρωτική Κατάσταση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνοδεύουν το Αίτημα Καταβολής, γ) Υλικό δημοσιότητας για ιστοσελίδα δ) Οδηγίες για δημιουργία αναμνηστικής αφίσας.

5.         Το Αίτημα Καταβολής σύμφωνα με την Πρόσκληση εξετάζεται από την ΑΕΔΕΠ / ΕΦΕΠΑΕ, εκτός τυχόν ειδικών περιπτώσεων όπου ακολουθούνται οι προβλέψεις της Πρόσκλησης.

6.         Η καταβολή της επιχορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης για τις επιχειρήσεις του ΑΝΑΣΑ γίνεται μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./ Ταμείο Ε.Τ.Π.Α.

7.         Η Δράση ΑΝΑΣΑ υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ ως Ενδιάμεσο Φορέα.

Πληροφορίες – ενημέρωση : ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : τηλ. 24210/76894-9, aedep@aedep.gr και  https://aedep.gr/  , www.thessalia-espa.gr

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης