Ροή Τοπικά

Οδηγός της ΝΔ για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα

Στον παρόντα οδηγό της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική ανασυγκρότηση του  πρωτογενή τομέα, περιγράφεται το τι έκανε η ΝΔ, τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το σχέδιο της ΝΔ για τον αγροτικό τομέα, το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται και θα τεθεί σε εφαρμογή την επόμενη μέρα των εκλογών.

 

Α.  ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Προκειμένου και οι αγρότες να συμβάλλουν στην δημοσιονομική προσαρμογή και να στηρίξουν την συνολική προσπάθεια εξόδου από την κρίση, επιδιώξαμε την ομαλή και σταδιακή προσέγγισή τους με τα ισχύοντα άλλων κοινωνικό-επαγγελματικών ομάδων, που τα κέρδη τους προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα:

 

·         Επιδιώξαμε την αύξηση του ποσοστού των αγροτών που ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Είχαμε θεσπίσει 7 κλάσεις ασφάλισης για τους αγρότες και εργόσημο για τους απασχολουμένους στην αγροτική παραγωγή.

·         Θεσπίσαμε το 2013, τη φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, που αντιστοιχεί στα επιχειρηματικά κέρδη (έσοδα – έξοδα). Θεσπίσαμε φορολογικό συντελεστή 13% από τα εισοδήματα της χρήσης 2014. Από τη φορολόγηση εξαιρέθηκαν οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

·         Μειώσαμε άλλα ειδικά προνόμια των αγροτών, όπως η μείωση της επιστροφής Φ.Π.Α. και η μείωση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, για τα αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την αγροτική παραγωγή.

·         Με την πολιτική μας καταφέραμε, στο τέλος του 2014, οι εταίροι μας στην Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. να μην ζητούν τη λήψη κανενός νέου μέτρου για τους αγρότες.

·         Με άλλα λόγια, καταστήσαμε σαφές στους αγρότες ότι πρέπει και αυτοί να επωμιστούν ένα μέρος του κόστους της δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς όμως να υπονομεύσουμε την αναπτυξιακή προοπτική του πρωτογενούς τομέα και να διαταράξουμε την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

 

Β.  ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ

 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε μια σειρά υποσχέσεων προς τους αγρότες, όπως:

 

·         Επαναφορά του Φ.Π.Α. στα γεωργικά εφόδια στα προ μνημονίου επίπεδα.

·         Καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου.

·         Μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

·         Ρύθμιση αγροτικών χρεών, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μέρους τους.

·         Δημόσια αγροτική τράπεζα.

·         Ατομικό αφορολόγητο 12.000 €.

·         Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.

·         Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

·         Φοροαπαλλαγή για πενταετία σε νέους αγρότες.

 

Γ.  ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

 

Όπως και σε κάθε άλλο τομέα, έπραξε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί:

 

·         Αύξησε την προκαταβολή του φόρου από το 27,5% στο 100% και την εισφορά αλληλεγγύης έως και 120%.

·         Φορολόγησε από το πρώτο ευρώ τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

·         Θέσπισε νέο, άδικο και αναποτελεσματικό φόρο στο κρασί και αύξησε το φόρο στην μπύρα, πλήττοντας την αναπτυσσόμενη, εξωστρεφή εγχώρια παραγωγή (από τα 110.000.000 € που είχαν υπολογιστεί, τελικά εισπράχτηκαν 15.000.000 €).

·         Συμπεριέλαβε και τα αγροτεμάχια στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ.

·         Τριπλασίασε σχεδόν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών, συνδέοντας τις ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημά τους.

·         Κατήργησε τον Ο.Γ.Α.

·         Αύξησε το κόστος παραγωγής, καθώς αυξήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο πετρέλαιο κίνησης κατά 21%, καταργήθηκε η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και αυξήθηκε ο Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια στο 24% από 13%.

·         Απέτυχε να αντιμετωπίσει τις επικίνδυνες νόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο.

·         Δύο χρόνια τώρα, δεν έχει εφαρμοστεί καμία από τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέας, ούτε καν αυτές για τις οποίες η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στο 3ο Μνημόνιο.

·         Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας για την περίοδο 2014 – 2020, που προβλέπει μέτρα, δράσεις και επενδύσεις, που στόχο έχουν την οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, είναι ανενεργό.

·         Όσον αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τα συνολικά 5,9 δις € του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, έχουν δεσμευθεί μόλις 485.000.000 €,  δηλαδή μόλις το 8,2% του διαθέσιμου ποσού.

 

Δ.  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας και περιλαμβάνει τις παρακάτω 9 συγκεκριμένες θεσμικές δράσεις και στόχους:

 

Ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών ανά προϊόν, όπως προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιβάλλουν οι συνθήκες της Αγοράς. Σήμερα, το ποσοστό των συνεταιρισμένων αγροτών είναι μόλις 11,3%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην Δυτική Ευρώπη είναι άνω του 50%. Ο συνεταιριστικός νόμος θα καταργηθεί και οι ενώσεις θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συνεργατισμού.
2.    Ενεργοποιεί αμέσως όλα τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν σε επενδύσεις ιδιωτών, αγροτών και συνεταιρισμών και συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της αγροτικής εκπαίδευσης και καινοτομίας.

3.    Διασφαλίζει εγγυητικά κεφάλαια, δανειοδότηση και επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, μέσω συνεργασιών με ελληνικές και διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς, για εγγυήσεις, χρηματοδότηση, νέα δάνεια και επενδύσεις, συνεχίζοντας παράλληλα τη λειτουργία της επιτυχημένης κάρτας του αγρότη.

4.    Προωθεί την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του αγρότη, για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς, ειδικά τις ζημιές που προέρχονται από τις κλιματικές αλλαγές, συνδυαστικά με τον κρατικό ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ.

5.    Επιταχύνει και ολοκληρώνει τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή. Προβλέπουμε την αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, είτε για ενέργεια, είτε για περαιτέρω αξιοποίηση.

6.    Συνδέει την αγροτική παραγωγή με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον τουρισμό και την εστίαση, τη βιομηχανία καλλυντικών και φαρμακευτικών φυτών, τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων.

7.    Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων όπου έχουμε στρατηγικό πλεονέκτημα στο γάλα, τη φέτα και το κρέας. Αξιοποιεί τις δυνατότητες ανάπτυξης πιστοποιημένων προϊόντων με βάση το αίγειο γάλα. Καταθέτει, παράλληλα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων για τη στήριξη της βιωσιμότητας του κλάδου και της αειφορίας και προωθεί ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας, όπως το ρύζι στο Δέλτα Αξιού, τα αλιεύματα του Αμβρακικού, τα φασόλια Πρεσπών, κ.α.

8.    Καθιερώνει τακτικό, δομημένο διάλογο της Κυβέρνησης με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν. Η συμμετοχή όλης της παραγωγικής αλυσίδας στο ίδιο τραπέζι (έμποροι, μεταποιητές, παραγωγοί κλπ.) θα δημιουργήσει συνέργειες, συμφωνίες, κοινούς τρόπους εμπορίας και επιχειρηματικά – επενδυτικά σχήματα, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του κάθε στρατηγικού προϊόντος.

Δημιουργεί Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι να αναλάβει το θεσμικό ρόλο της εκπροσώπησης των παραγωγών και να συνδιαλέγεται για όλα τα αγροτικά θέματα με την κρατική Αρχή, με πρώτη προτεραιότητα την καθιέρωση πιστοποίησης για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σταματά, λοιπόν, οριστικά το φαινόμενο της άναρχης διαβούλευσης της κυβέρνησης με τα εκάστοτε «μπλόκα αγροτών».
Επιπροσθέτως η ΝΔ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αλήθειας, σε ό,τι αφορά στη μείωση του κόστους παραγωγής,:

 

·         Επαναφέρει τον Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%.

·         Καταργεί το φόρο στο κρασί.

·         Μειώνει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια.

·         Μειώνει το φόρο των επιχειρήσεων, άρα και των αγροτικών, από το 29% στο 20%.

Προβάλλει όλες τις καλές πρακτικές που υπάρχουν και πρέπει να γίνουν υπόδειγμα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα.
Το σχέδιο αυτό οδηγεί τον πρωτογενή τομέα πέρα από την κουλτούρα επιδοτήσεων, σε μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας. Το σκεπτικό μας δεν ξεκινά από το χωράφι, αλλά από το ράφι των σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αμερικάνικο, κινέζικο, γερμανικό, γαλλικό και διεθνές.

 

Για εμάς, ο Έλληνας παραγωγός πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας δημιουργικός επιχειρηματίας και πρέπει να μεταβούμε από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης. Μιας επιχείρησης που τολμά, παίρνει ρίσκα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναζητά και στρέφεται σε καλλιέργειες και συνεταιριστικά σχήματα, που της επιτρέπουν να έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος.

 

Αλλά και το κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια, αλλά και μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων χρηματοδότησης, εξοπλισμού και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

Τομεάρχης Οργανωτικού Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης