Τοπικά

“Οι Άγιοι Απόστολοι, στόμα Χριστού’

Του Μητροπολίτου πρ. Αυλώνος Χριστοδούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι εἶναι οἱ θεμέλιοι λίθοι τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μέ ἀκρογωνιαῖο, βέβαια, λίθο, «τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν» (Ἑβρ. 12, 2), τόν Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι «στόμα» Χριστοῦ! Εἶναι τά «ὄργανα» τῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐγνωστοποίησαν σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη τό Ὄνομα καί τή διδασκαλία τοῦ Σαρκοαναστάντος Κυρίου, γι’ αὐτό καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μέ βάση τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς της, ὀνομάζεται καί Ἀποστολική.

Αὐτός ὁ τίτλος της εἶναι ἀπόφαση τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 381 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη πού κατεδίκασε τούς αἱρετικούς, πού δέ δέχονταν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί προσέθεσε τά πέντε τελευταῖα ἄρθρα στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τό γνωστό σέ ὅλους μας «Πιστεύω».

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκᾶς γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας καί στό ἐπάγγελμα ἦταν γιατρός. Εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ τρίτου στή σειρά Εὐαγγελίου καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγινε ἡ ἀφορμή νά βαπτισθεῖ καί στή συνέχεια νά τόν ἀκολουθήσει στίς περιοδεῖες του, γιά νά δεῖ ἔτσι ἀπό κοντά τί θά πεῖ «ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἔγραψε καί ὁ ἴδιος αὐτά πού ἄκουσε γιά τό Χριστό καί τά παρέδωσε στήν Ἐκκλησία ὡς κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καί Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκᾶς δέν ἀνήκει, βέβαια, στόν «κύκλο» τῶν 12 Μαθητῶν. Δέν ἀξιώθηκε, ὅπως οἱ ἄλλοι τῶν πύρινων γλωσσῶν τῆς Πεντηκοστῆς. Δέν εἶχε τίς ἐμπειρίες τῶν ἄλλων γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅμως! Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἔχρισε Εὐαγγελιστή. Ἐκεῖνος ἔγραψε τόν «πρῶτο» (Εὐαγγέλιο) (Πράξ. 1, 1-3) καί τό «δεύτερο» λόγο (Πράξεις τῶν Ἀποστόλων) γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τή ζωή τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας μέ τόση χάρη, πού ὀνομάσθηκε ὁ ζωγράφος Εὐαγγελιστής. Εἶναι καί ὁ ζωγράφος τῶν θαυματουργῶν ἐκείνων εἰκόνων τῆς Παναγίας μας πού ἁγιάζουν τόν Τόπο σέ ὅποια ἱερά Προσκυνήματα εὑρίσκονται.

Ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκᾶς λέει ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, πώς ἔγινε Ἐπίσκοπος Θηβῶν τῆς Βοιωτίας. Ποίμανε τό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας ὑπόψη του τά βιώματά του ἀπό τή συμπόρευσή του μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο. Στή Θήβα κοιμήθηκε σέ ἡλικία 80 ἐτῶν καί προστέθηκε στή χορεία τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὅμως, καί μετά τήν κοίμησή του ζεῖ, γιατί μέ τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιό του καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων διδάσκει διαχρονικά τούς πιστούς.

Βέβαια, τήν ἁγία μας Ἐκκλησία τή σώζει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστής εἶναι «στόμα» Χριστοῦ, κήρυκας τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ καί εὐαγγελιστής τοῦ μηνύματός Του! Γι’ αὐτό πολύ σωστά ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή στή γιορτή τοῦ ἁγίου γράφει πώς «ὅποιος ἀκούει τό ἀποστολικό κήρυγμα, ἀκούει τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ὅποιος ἀπορρίπτει τούς Ἀποστόλους, εἶναι σάν νά ἀπορρίπτει ἐμένα», λέει ὁ Κύριος (Λουκ. 10, 16).

Αὐτή ἡ τελευταία φράση ἔχει σχέση μέ ὅλους μας. Μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά εἶναι ἁγία, ἀλλά ὁ πιστός ἁμαρτάνει. Ἀφοῦ ἁμαρτάνει, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά ζωοποιά μυστήριά της πού τόν σώζουν ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν ἁγιάζουν. Ποιά εἶναι αὐτά; Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση, ἡ θεία Κοινωνία, πού εἶναι καί τό φάρμακο γιά τήν ἀθανασία τῶν πιστῶν.

Εἴθε ὅλοι μας νά συμμορφωνόμαστε μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Συμμόρφωση σημαίνει ἄσκηση. Ναί, ἄσκηση, ὥστε ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ νά γίνει σέ μᾶς Χριστοζωή, ἡ σκέψη Του Χριστοσκέψη, οἱ αἰσθήσεις Του Χριστοαισθήσεις. Τότε, στ’ ἀλήθεια, αὐτός ὁ πιστός ζεῖ; Βέβαια ζεῖ, γιατί ζεῖ μέσα του ὁ Ἰησοῦς Χριστός (Γαλ. 2, 20). Ἄρα, εἶναι ἕνας μικρός Χριστός!

Μακάρι νά ζοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα ἀποστολικά, ἱεραποστολικά. Δηλαδή, νά ὑπακούουμε στό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου πού εἶναι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας μας καί ταυτόχρονα ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας μας.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης