Τοπικά

“Οι επενδύσεις σε αγροπεριβαλλοντικές υποδομές θωρακίζουν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας”

Του Κώστα Σκρέκα

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η κλιματική κρίση, ο κίνδυνος της απερήμωσης και η δραματική ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα που οδηγεί στο φαινόμενο της υφαλμύρωσης καθιστούν επείγουσα την ανάγκη εφαρμογής ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης των αγροπεριβαλλοντικών υποδομών, που θα συμβάλει στην προστασία και τον εξορθολογισμό της χρήσης φυσικών πόρων όπως του νερού, στη μείωση του κόστους παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις στην προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι αγροτικές υποδομές σε πολλές περιοχές της χώρας μετρούν ήδη 6 και 7 δεκαετίες ζωής. Έχοντας πλήρη συνείδηση της εικόνας που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε από την πρώτη στιγμή της νέας διακυβέρνησης ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ορθολογικής αξιοποίησης των υδάτινων πόρων με τρόπο που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ελλήνων αγροτών.

Στον πρωτογενή τομέα καταναλώνεται το 81% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε όλη τη χώρα, έναντι 38% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιούμε μόλις το 11% της ετήσιας βροχόπτωσης, ενώ στην άρδευση χρησιμοποιούμε σε ποσοστό άνω του 60% υπόγεια υδατικά αποθέματα. Η εικόνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι η ακριβώς αντίστροφη. Για παράδειγμα στην Ισπανία, μια χώρα με παρόμοια κλιματικά χαρακτηριστικά, το 77% του νερού προς άρδευση προέρχεται από τα επιφανειακά ύδατα και μόλις το 23% από τα υπόγεια.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, θέσαμε ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της αγροτικής πολιτικής την ανασυγκρότηση των αγροπεριβαλλοντικών υποδομών. Μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, κλειστά αρδευτικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές για την εξ αποστάσεως διαχείριση της ροής του νερού και ελέγχου της ποιότητας του, αποτελούν τα εργαλεία που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση του ελληνικού αγροτικού τομέα σε μία νέα περίοδο που θα διακρίνεται για την παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων, με τη γενικευμένη εφαρμογή των πρακτικών γεωργίας ακριβείας και την ορθολογική χρήση του νερού και άλλων εισροών όπως είναι τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.

Αυτά τα εργαλεία θα ενισχύσουν ραγδαία την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα τους απέναντι στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκλιμάκωση του κόστους παραγωγής, που στη χώρα μας παρουσιάζει ανοδική τάση, μειώνοντας τα κόστη ενέργειας και άρδευσης. Ειδικότερα για το κόστος ενέργειας επισημαίνεται ότι ανέρχεται στα διπλάσια επίπεδα (ως ποσοστού του κόστους παραγωγής) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικές επενδύσεις σε αγροπεριβαλλοντικές υποδομές θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αποτελούν τη μόνη ρεαλιστική και αποτελεσματική επιλογή που μπορεί να απενεργοποιήσει την «οικολογική βόμβα» του Θεσσαλικού κάμπου που τροφοδοτείται από την υπεράντληση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων, την υφαλμύρωση και την υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ταμιευτήρες, έργα βελτίωσης αρδευτικών δικτύων, εκσυγχρονισμού γεωτρήσεων, κατασκευής υπόγειων αγωγών και εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Για την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων εξετάζουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος του Θεσσαλικού κάμπου απαιτεί ριζοσπαστικές λύσεις. Λύσεις που θα εγγυώνται το αύριο της γεωργικής παραγωγής, χωρίς όμως να αποβαίνουν εις βάρος του περιβάλλοντος. Αυτή την επιλογή προωθεί η Κυβέρνηση μας εντός του πλαισίου που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός.

Διερευνούμε επίσης τις βέλτιστες λύσεις για τη μερική αξιοποίηση των πλημμυρικών νερών του Αχελώου, ώστε να υδροδοτηθεί ο κάμπος με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει την προστασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής. Δυστυχώς, η υπόθεση του Αχελώου έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα πολύπλοκο κουβάρι που θέλει πολύ χρόνο και τους κατάλληλους χειρισμούς για να ξεμπλέξει.

Ως Κυβέρνηση διαθέτουμε την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να δώσουμε μια νέα πνοή στον πρωτογενή τομέα. Στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, που τώρα διανύουμε, αποδείχθηκε ότι μια χώρα για να καταφέρει να αντέξει σε περιόδους κρίσεων, χρειάζεται μια ισχυρή παραγωγική βάση, δηλαδή ισχυρό αγροτικό τομέα και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Θέτουμε τον πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου «πράσινου» και ψηφιακού παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα. Η αναβάθμιση του αγροτικού τομέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κρατήσουμε την ελληνική ύπαιθρο ζωντανή και να σταματήσουμε οριστικά το φαινόμενο της εγκατάλειψης, της ερήμωσης των χωριών μας.

Με σύγχρονες υποδομές που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής και την ανθεκτικότητα της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με αγροτικά προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή, που θα κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές και θα διασφαλίζουν υψηλά εισοδήματα για τους Έλληνες αγρότες. Με ένα ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους σύστημα γεωργικών συμβούλων, αλλά και μια νέα μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών μας.

Με αυτά τα «υλικά» οικοδομούμε τη γεωργία του μέλλοντος που θα αποτελεί πηγή ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους Έλληνες αγρότες.

Πηγή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2020

Διαβάστε επίσης