Τοπικά

Οι νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και του γ.γ. του Δήμου Τρικκαίων

trikalavoice.gr

Με την σύνταξη του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) αλλάζουν και οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων, αλλά και του γενικού γραμματέα του  του Δήμου Τρικκαίων.

 

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr η σχετική απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου ήδη εκδόθηκε και πλέον τα καθήκοντα ασκούνται αναλόγως από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Σημειώνεται ότι εντός της χρονιάς αναμένεται ένας ακόμη ανασχηματισμός αντιδημάρχων, ενώ άλλος ένας είναι προγραμματισμένος για το 2022.

Αναλυτικά οι νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα:

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης (Τάκης Βασταρούχας) με αρμοδιότητες την οργάνωση,  παρακολούθηση και συντονισμό όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Κέντρων  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,  Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων:

∙ Των αποδεικτικών παραλαβής δικαστικών δικογράφων, εκθέσεων, αποφάσεων και  εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στο Δήμο Τρικκαίων.

∙ Άδειες κοινόχρηστων χώρων και πανηγυριών

∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών.

∙ Άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λαϊκών και λοιπές περιπτώσεις ∙ Την υπογραφή για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και την  εντολή σφράγισης των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

∙ Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων.

∙ Την υπογραφή αποφάσεων μίσθωσης, ανάκλησης, παραχώρησης αδειών περιπτέρων  – κυλικείων.

∙ Την υπογραφή για την χορήγηση, αναπλήρωση, μεταβίβαση και ανανέωση των  παραγωγικών – επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και αδειών υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου.

∙ Την υπογραφή για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε κουρείς,  κομμώτριες, κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών – ποδιών

∙ Την υπογραφή των ανακληθέντων και διαγραφέντων αδειών γενικά που χορηγούνται  από το τμήμα εμπορίου και υπηρεσιών

∙ Άδεια Απόληψης Δασικών Προϊόντων.

∙ Οποιαδήποτε απόφαση ή έγγραφο κ.λ.π. που αφορά την ανίχνευση εκπαιδευτικών  αναγκών, την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, την υπηρεσιακή εκπαίδευση,  επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου όπως: αποφάσεις  υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, έγκρισης συμμετοχής, σχεδίων  εκπαίδευσης, σχετική αλληλογραφία κ.λ.π.

∙ Συμβάσεις εργασίας προσωπικού μετά από διαδικασίες ανακοινώσεων/προσλήψεων  και αξιολόγησης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ή άλλες διαδικασίες (όπως για κάλυψη  κατεπειγουσών αναγκών, πυροπροστασίας κλπ) και σε κάθε περίπτωση μετά από την  έκδοση σχετικών αποφάσεων πρόσληψης.

∙ Ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων εργασίας μετά από τη λήψη σχετικών  αποφάσεων.

∙ Αναγγελίες πρόσληψης – αποχώρησης προσωπικού προς τον ΟΑΕΔ – έντυπα  μεταβολών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καθώς και αντίστοιχα έντυπα που  αφορούν το πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ.

∙ Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

∙ Άδειες πολιτικών γάμων

∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών

 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,(Γιώργος Ζιώγας) με αρμοδιότητες την οργάνωση, παρακολούθηση και  έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Του  Γραφείου Πολιτικής Προστασίας οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του  Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών  Αποφάσεων:

∙ Βεβαιώσεις αποδοχής για εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (μετά από δικαστικές  αποφάσεις)

∙ Συμβάσεις εργασίας για εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας (μετά από δικαστικές  αποφάσεις)

∙ Βεβαίωση ολοκλήρωσης – εκτέλεσης κοινωφελούς εργασίας (μετά από δικαστικές  αποφάσεις)

∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών

1.3 Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής (Γιάννης Οικονόμου) με αρμοδιότητες την οργάνωση,  παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον  ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών  Αποφάσεων.

β) Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοσίων  χώρων του Δήμου Τρικκαίων.

γ) Την έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος  περιοδικής συντήρησης και των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα  με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίησης ή ίδρυσης  νέων, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των παιδικών χαρών  του Δήμου.

δ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ε) Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).

1.4 Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων (Έφη Λεβέντη) με  αρμοδιότητες την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των  λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, την ευθύνη  συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου  Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης,  εξοπλισμού και υποδομών:

∙ Άδειες λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών,  χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου),  σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄).

∙ Αποφάσεις διακοπής μαθημάτων

∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών

1.5 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας (Γεωργία Κοτρώνη) με αρμοδιότητες την οργάνωση,  παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και  στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων :

∙ Την υπογραφή βιβλιαρίων νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  ∙ Την υπογραφή τοπικών υγειονομικών διατάξεων

∙ Άδειες:

∙ Ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής Πρόνοιας σε ιδιώτες και σε συλλόγους ή  σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς

∙ Ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ∙ Λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν  ανίατα από κινητική αναπηρία

∙ Αποφάσεις οικονομικής ενίσχυσης αυτοστεγαζόμενων και επιβολής κυρώσεων για  παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας

∙ Αποφάσεις ένταξης ή μη στο πρόγραμμα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης οικονομικά αδύνατων και ανασφάλιστων πολιτών

∙ Αποφάσεις χορήγησης της Κάρτας Αναπηρίας

∙ Αποφάσεις έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας

∙ Αποφάσεις έγκρισης του προϋπολογισμού και απολογισμού των φιλανθρωπικών  σωματείων και ιδρυμάτων

∙ Αποφάσεις έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδρυμάτων παιδικής προστασίας  ιδιωτικού δικαίου (Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί)

∙ Αποφάσεις διακοπής, διαγραφής και αναγνώρισης επιδοματούχων καθώς και έγκρισης  δαπάνης για την πληρωμή των δικαιούχων των επιδομάτων

∙ Αποφάσεις που αφορούν τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου (εγγραφές – επανεγγραφές  – διαγραφές ωφελούμενων από τους Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς  Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών  κοινωνικών ομάδων)

∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (Βασιλένα Μητσιάδη) με αρμοδιότητες την οργάνωση,  παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και  στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων :

∙ Εισηγήσεις ανάκλησης αδειών κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων από τον κύκλο  εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατά το άρθρο 31 του ν. 2963/2001.  (άρθρο 94 παρ. 2 αριθ.27 του Ν.3852/2010 -ΦΕΚ 87/07.06.2010, τεύχος Α΄).  ∙ Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών

Αντιδήμαρχοι Περιφέρειας (Βασίλης Κρανιάς και Κίμων Αναστασόπουλος) 

∙ Βεβαιώσεις που αφορούν: μόνιμη κατοικία, κύριο επάγγελμα, ασφάλισης σε αγροτικές  εργασίες για αγροτική άδεια στρατεύσιμου, κοιμητήρια, εκτροφή ζώων, αγροτικά  προϊόντα, αγροτικά αυτοκίνητα.

∙ Θεώρηση γνησίου υπογραφής πολιτών

∙ Θεώρηση γνησίου υπογραφής σε Μισθωτήρια αγροτικών ακινήτων

Γενικός Γραμματέας  (Θωμάς Παπασίκας)

∙ Πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων και εγγράφων ιδιαίτερης σημασίας, όλων των  οργανικών μονάδων καθώς και των Υπηρεσιών που υπάγονται απ’ απευθείας στον  Δήμαρχο, που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς,  Οργανώσεις, Δημότες κ.λ.π. για την αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια της κείμενης  νομοθεσίας

∙ Αποφάσεις που αφορούν κατανομή – τοποθετήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις – υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, καθώς και προκηρύξεις πλήρωσης πάσης  φύσεως θέσεων και αποφάσεις πρόσληψης αυτού.

∙ Εσωτερικές εγκυκλίους και έγγραφα για το συντονισμό και οργάνωση του προσωπικού για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

∙ Εισηγήσεις για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου.

∙ Βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής σε πρωτόκολλα παραλαβής, σε πρακτικά  επιτροπών και όπου αλλού ζητείται σύμφωνα με το νόμο.

∙ Έγγραφα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν σε θέματα πολιτικής προστασίας, καθώς και  έγγραφα των ειδικών συνεργατών.

∙ Των αποδεικτικών παραλαβής δικαστικών δικογράφων, εκθέσεων, αποφάσεων και  εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στο Δήμο Τρικκαίων.

∙ Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, φορείς και πολίτες.

∙ Ακριβές φωτοαντίγραφο και γνήσιο της υπογραφής σε πολίτες

Διαβάστε επίσης