Τοπικά

Οι Τρικαλινοί οικονομολόγοι στη μάχη για το Οικονομικό Επιμελητήριο

Η   Προοδευτική   Δημοκρατική  Συνεργασία   Οικονομολόγων [Π.Δ.Σ.Ο.]   και οι ‘’ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ’’ με οδηγό  και πυξίδα  τις  αρχές  και  τις  αξίες , τους αγώνες  για  την αναβάθμιση του ρόλου των οικονομολόγων, με ξεκάθαρες  θέσεις  και  προτάσεις, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχέδιο,  σε  συνεργασία  με άλλες  δυνάμεις, συμμετέχουν  ενεργά  στις  εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου στις  15ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019.

Οι  οικονομολόγοι  που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτιο της  Π.Δ.Σ.Ο. και των ‘’ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ’’ ανήκουν σε  όλους  τους   χώρους, πολιτικούς και εργασιακούς. Έχουν συνδέσει διαχρονικά την πορεία  τους με τους αγώνες του Ο.Ε.Ε., έχοντας να επιδείξουν  συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων και δίνουν επίσης τη δυνατότητα έκφρασης στη νέα γενιά με τη συμμετοχή νέων οικονομολόγων στα ψηφοδέλτια  σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο.

Στα ενωτικά και  διευρυμένα  ψηφοδέλτια  Π.Δ.Σ.Ο. και ‘’ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ’’    συμμετέχουν, η Π.Α.Σ.Κ.Ο  που  πρωτοστάτησε στην ίδρυση  και εξέλιξη του Ο.Ε.Ε., Οικονομολόγοι   Ελεύθεροι  Επαγγελματίες   Ελλάδος [ Ο.Ε.Ε],Ανεξάρτητες   Κινήσεις  Οικονομολόγων [Α.Κ.Ο.], Νέοι  Οικονομολόγοι Ελλάδος [Ν.Ο.Ε] και οι Τρικαλινοί   Οικονομολόγοι.

Το  Ο.Ε.Ε.  βρίσκεται  στην πιο κρίσιμη καμπή της πορείας του. Η  θα αναγεννηθεί  κάνοντας το  μεγάλο  άλμα  στο μέλλον ώστε να  ανταποκριθεί στις σύγχρονες  ανάγκες και απαιτήσεις των οικονομολόγων και της χώρας  ή θα παραμείνει στάσιμο , φορέας διαχείρισης.

θεωρούμε  πως το  Ο.Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει σε θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές  ως προς  την διοίκηση την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας  της  αναλογικότητας της διαφάνειας  και   της  αποτελεσματικότητας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  :

  • Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου που αναπτύσσονται συνεχώς, όπως Εσωτερικός Ελεγκτής, Οικονομικός Αναλυτής, Οικονομικός Μελετητής, Αναλυτής, Αξιολογητής, Εκτιμητής, Διαμεσολαβητής κ.λ.π…
  • Την αναγνώριση, δημιουργία και κατοχύρωση στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ξεχωριστού Οικονομολογικού κλάδου και σε θέσεις ευθύνης που άπτονται οικονομικών και οικονομολογικών θεμάτων να αξιολογούνται και να τοποθετούνται μόνον οικονομολόγοι.
  • Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στη μελέτη και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα.
  • Τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ο.Ε.Ε., «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα μπορούν αφενός να εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία, και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους. Την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος
  • Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών.
  • Τη νομοθέτηση ελάχιστης αμοιβής για τον Λογιστή-φοροτέχνη για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη.
  • Τη νομοθέτηση για υποχρεωτική υποβολή και υπογραφή από Λογιστή – Φοροτεχνικό, πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε,  κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.
  • Την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των Λογιστών -Φοροτεχνικών όπως ισχύει σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ώστε να μπορούν να κάνουν εργασίες για τους πελάτες τους χωρίς εξουσιοδότηση καθώς επίσης και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, με την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας.

Καλούμε  όλους  τους  οικονομολόγους που  πιστεύουν  σε ένα  επιμελητήριο  αγωνιστικό,   διεκδικητικό,   σύγχρονο,  αποτελεσματικό,  κοντά  στον  οικονομολόγο, που θα  δίνει   λύσεις   και  απαντήσεις   στα  σύγχρονα  προβλήματα  της  κοινωνίας ,    να     συμμετέχουν  ενεργά  στις  εκλογές. Να κρίνουν,  να  συγκρίνουν,  και να επιλέξουν, να  δώσουν  την δύναμη στη  Προοδευτική Δημοκρατική  Συνεργασία  Οικονομολόγων και τους ‘’ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ’’ για μια νέα δημιουργική πορεία του Ο.Ε.Ε.. Για ένα Ο.Ε.Ε. διεκδικητικό, σύγχρονο, χρήσιμο στα μέλη του και ωφέλιμο στην κοινωνία.

Είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη, την εργασία και τα πτυχία όλων των οικονομολόγων.

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   Ν. Τρικάλων  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗ  Σ.Τ.Α.

ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΘΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΤΕΡΗ ΣΙΑΝΑ, ΓΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΘΑΝΟΣ.

Διαβάστε επίσης