Ροή Τοπικά

Πανελλήνιες 2021: Έξυπνες επιλογές για μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες

Λαμβάνοντας υπόψη πως α) φέτος υφίσταται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, β) η διακύμανση των βάσεων είναι ένας  απρόβλεπτος παράγοντας αλλά και γ) το γεγονός πως σε ορισμένοι μαθητές να μην κινηθούν στις επιθυμητές κλίμακες βαθμολογιών, κρίνεται απαραίτητο ο κάθε υποψήφιος να  έχει υπόψη του και εναλλακτικές επιλογές για το μηχανογραφικό.

Σημαντικός παράγοντας για τη  σωστή επιλογή σχολών, είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση

 

1ο επιστημονικό πεδίο, Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Φιλοσοφίας Ιωάννινων (μόρια 2020: 8650) και Πάτρας (μόρια 2020: 9925), Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (μόρια 2020: 8625), Ιστορίας & Εθνολογίας (μόρια 2020: 7725), Ιστορίας Κέρκυρας (μόρια 2020: 7475): έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των φιλολογικών τμημάτων τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα

2ο επιστημονικό πεδίο, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (μόρια 2020: 4925). Το συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε όσους σπουδαστές επιλέξουν την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Μηχανικής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τους παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συνεπώς τη δυνατότητα να εργαστούν και ως οικονομολόγοι – λογιστές ενώ παράλληλα καλλιεργεί σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες οικονομικοδιοικητικής φύσεως.

3ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Αγροτικής Ανάπτυξης (μόρια 2020: 3825). Σε ένα επιστημονικό πεδίο όπου κυριαρχούν κλασικά τμήματα υγείας όπως Ιατρική, Οδοντιατρική κ.λπ., το συγκεκριμένο τμήμα, που είναι κοινό και στο 3ο και στο 2οεπιστημονικό πεδίο και παρά το γεγονός πως η ονομασία του δεν παραπέμπει στον κλάδο της γεωπονίας, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να σταδιοδρομήσει στην επιστήμη της γεωπονίας  και να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα συνδυάζοντας πέρα από γνώσεις γεωπονίας και ένα ευρύτερα διεπιστημονικό υπόβαθρο.

4ο επιστημονικό πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής

Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ & Τουρισμού (μόρια 2020: 10750). Ένα τμήμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο παρέχει ένα αρκετά διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών συνδυάζοντας 3 κομβικά πεδία που έχουν να κάνουν με το management, το marketing και τις τουριστικές σπουδές.
Η εμπειρία έχει δείξει πως πολλοί μαθητές, δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κάνει λανθασμένες επιλογές. Καλό  είναι να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων ώστε να πέτυχουν ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα
Πληροφορίες: Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τηλ: 2431071673

Διαβάστε επίσης