Τοπικά

Που θα έχει διακοπές ρεύματος μέσα στην εβδομάδα στα Τρίκαλα

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2022

  1. Από ώρα 08:00-14:00 σε διάφορα τμήματα του χωριού Ρόγγια:

α)  08:00-10:00 χοιροστάσιο Σίμου, βουστάσιο Κουτσώνα.

β)  10:00-14:00 βιοτεχνία Πρεβέντα.

γ)  13:00-15:00 τμήμα του χωριού Ρόγγια καθώς και τα αρδευτικά, Φ/Β,             βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω  περιοχών.

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2022

 

  1. Από ώρα 08:00-14:00 στα χωριά: Λαγκαδιά, Λιόπρασο, Ελληνόκαστρο, Αγρελιά, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2022

 

  1. Από ώρα 12:00-14:00 στα Τρίκαλα από συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων (οδός Μεγάλων Καλυβίων) έως Αμπελάκια (αμαξοστάσιο ΔΕΥΑΤ οδού Πύλης) οι οικισμοί: Καρυές, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Κηπάκι Σαραγίων και οδός Φλαμουλίου αριστερά και δεξιά από Φλάμούλι έως αδιέξοδο εσωτερικού δακτυλίου (Στέλιου Μάγειρα), τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε επίσης