Τοπικά

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη από τον δήμαρχο Φαρκαδόνας

Στην πρόσληψης ενός (1) ειδικού συνεργάτη ΠΕ Πληροφορικής για επικουρία του Δημάρχου προχωρά ο δήμος Φαρκαδόνας.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο ειδικός συνεργάτης που θα προσληφθεί μετά από προσωπική επιλογή του δημάρχου Σπύρου Αγναντή,  θα παρέχει βοήθεια σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται, και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα από τον κύκλο των εξειδικευμένων γνώσεων ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης στον Δήμαρχο.

Τα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Να έχουν Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθεί αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση.

Δ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

 

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με απόφαση του δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του κατάλληλο.

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την 13.11.2020, στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας (αρμόδια κα Αθηνά Πατσιάνη, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού) τηλ. 2433350036 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης