Ροή Τοπικά

Προσοχή! Πόσα άτομα επιτρέπονται στο αυτοκίνητο

Απελευθέρωση των μετακινήσεων από την περασμένη Παρασκευή, αλλά με τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας σε πλήρη εφαρμογή.

Μπορούμε να ταξιδέψουμε ελεύθερα, από νομό σε νομό, χωρίς άδειες και περιορισμούς, όμως αυτό μπορεί να γίνει τηρώντας τα μέτρα προστασία εντός του οχήματος, καθώς ισχύει κανονικά το πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας.

Έτσι λοιπόν, για την μετακίνηση με οχήματα, μπορούν να επιβαίνουν σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) οχήματα, καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα μέχρι δύο επιβάτες εκτός από τον οδηγό. Και αυτό φορώντας όλοι μάσκα. Ειδάλλως το πρόστιμο είναι 300€ στον κάθε επιβάτη.

Η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που στο όχημα επιβαίνουν:

α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή
β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Διαβάστε επίσης