Ροή Τοπικά

Πρόσληψη 8 ατόμων στη ΔΕΥΑΤ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΤ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε επίσης