Τοπικά

Σε νέο πρόγραμμα συμμετείχε το ΑΚΕΘ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην δεύτερη συνάντησης του έργου με όνομα “Inspiring Creativity for Creative Europe”, με κωδικό 2020-1-TR01- KA227-ADU-098179, στις 5 – 6 Μαίου 2022 στο Παρίσι της Γαλλίας.

 

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 – Strategic Partnerships. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπηστήμιο Recep Tayyip Erdogan, στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση απο το ΑΚΕΘ σχετικά με το πρώτο πνευματικό προϊόν «Εργαλείο Ηλεκτρονικής αξιολόγησης για δημιουργικές δεξιότητες»  και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Ετικέτες

Διαβάστε επίσης