Ροή Τοπικά

Σε προσλήψεις προχωρά η ΕΑΣ Τρικάλων

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων (ΕΑΣ Τρικάλων), ζητά να προσλάβει τις ακόλουθες ειδικότητες προσωπικού:

 

Εργατικό προσωπικό για την εκκόκκιση βάμβακος.
Αιτήσεις στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λαρίσης, Μεγαλοχώρι, Συγκρότημα
Εκκοκκιστηρίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431022911, 2431055421

Διαβάστε επίσης