Τοπικά

Σε τηλεδιάσκεψη με τον Βρούτση ο Παναγιώτου. Άµεση απόδοση εξόδων κηδειών µέσω πλατφόρµας

Από 1ης Ιουλίου θα ξεκινήσει η λειτουργία πλατφόρµας από το
Υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να τελειώσει η ταλαιπωρία όλων και να αποδίδονται άµεσα τα έξοδα κηδειών.
Για τα παραπάνω, δεσµεύτηκε ο Υπουργός Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης,
στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της Τετάρτης, 3
Ιουνίου 2020, µεταξύ της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, του
Υπουργού κ. Βρούτση, παρουσία και του Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστου
Χάλαρη. Στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης απ’ όλη την
Ελλάδα και συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων
Κηδειών Ελλάδος Νίκος Αγγελέτος, ο Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης Μιχάλης
Παναγιώτου, ο Αντιπρόεδρος Θεσσαλίας κι Οικονοµικός Επόπτης της Ένωσης
Θωµάς Κωνσταντέλος, ο Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ελλάδος και Πελοποννήσου
Χριστόφορος Τσιντζέλης, ο Αντιπρόεδρος Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος,
ο Αντιπρόεδρος Κρήτης & Αιγαίου Γεώργιος Φορτσάκης και ο νοµικός
σύµβουλος της Ένωσης Βασίλειος Νιζάµης.
Ο Υπουργός Εργασίας εξήρε το έργο της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων
Κηδειών Ελλάδος κι επεσήµανε ότι µε την καθοριστική συµβολή της Ένωσης
“µπήκε µια τάξη” από το 2013 – 2014 στο κεφαλαιώδες ζήτηµα των πλαστών
συντάξεων, καθόσον δεν γίνεται, πλέον, δήλωση καταγραφής θανάτου χωρίς
την δήλωση του ΑΜΚΑ, ενώ, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αλλάζει ο τρόπος
απόδοσης των εξόδων κηδείας.
Συγκεκριµένα, από 1ης Ιουλίου 2020 τίθεται σε εφαρµογή ηλεκτρονική
πλατφόρµα, µέσω της οποίας οι ίδιοι οι λειτουργοί γραφείων κηδειών θα
καταχωρούν το συνολικό κόστος της κηδείας και θα γίνεται η απόδοση των
εξόδων στον τραπεζικό λογαριασµό των πελατών τους µέσα σε µόλις πέντε (5)
ηµέρες από την ανάρτηση, γεγονός που θέτει τέρµα στην ταλαιπωρία των
πολιτών στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και στην παράνοµη δράση γραφείων
τελετών, µέσω εικονικών ή πλαστών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών /
τιµολογίων.
Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη, στην περίπτωση που η κηδεία δεν γίνεται µε
επιµέλεια κάποιου συγκεκριµένου συγγενή, αλλά µε έξοδα του ίδιου του
γραφείου κηδειών, τότε θα µπορεί ο εκµεταλλευτής του να αναγράφει το δικό
του όνοµα ως αυτού που επιµελήθηκε της κηδείας και η απόδοση της δαπάνης
να γίνεται απευθείας στον δικό του τραπεζικό λογαριασµό.
Στον Υπουργό, µεταξύ άλλων, τέθηκε το ζήτηµα των τιµολογίων που
εκκρεµεί η πληρωµή τους από τα έτη 2017 και 2018 καθώς και του αθέµιτου
ανταγωνισµού έναντι των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου, από µερίδα
γραφείων τελετών, που καταφεύγουν στην ανασφάλιστη εργασία, προκειµένου
να µειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και µέσω αυτού συµπιέζουν το κόστος
της κηδείας σε παράλογα επίπεδα, ζήτηµα για το οποίο θα υπάρξει και νέα
επικοινωνία του µε τους εκπροσώπους της Ένωσης, προκειµένου να παταχθεί η
µάστιγα αυτή.
Ο Υπουργός δεσµεύτηκε, επίσης, ότι θα ασκήσει προσωπική παρέµβαση
στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, για την προώθηση των πάγιων
αιτηµάτων της Ένωσης, όπως είναι ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας για τους
όρους ίδρυσης και λειτουργίας των γραφείων κηδειών και η ίδρυση Σχολής
Επαγγελµάτων Κηδείας.
Τέλος, υπήρξε πρόσκληση από τον κ. Βρούτση για την πραγµατοποίηση
συνάντησής του µε τους εκπροσώπους της Ένωσης και στον χώρο του
Υπουργείου Εργασίας, για την προώθηση των ζητηµάτων του κλάδου, που
χρήζουν άµεσης επίλυσης.

Διαβάστε επίσης