Τοπικά

Σε 2 χρόνια έτοιμο το τελευταίο τμήμα της ε.ο. Τρικάλων-Λάρισας

Αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα εν εξελίξει έργα του τμήματος Τερψιθέας-Ραχούλας, του τελευταίου που απομένει για να γίνει η ε.ο. Τρικάλων-Λάρισας ένας ολοκληρωμένος, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος σε όλο του το μήκος.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία και να παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2024.

 

 

Το έργο

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο κατασκευάζεται με χρηματοδότηση 27.504.872 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί τμήμα της Ε.Ο με αρ. 6  και συγχρόνως τμήμα που συνδέει τους νομούς Τρικάλων – Λάρισας.

Τεχνικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση του τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 km.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Τη μετατροπή σε Κυκλικό Κόμβο διαμέτρου 60 m με δύο λωρίδες, του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου Ι/Κ Τερψιθέας, στη Χ.Θ. 6+600 της εθνικής οδού
 • Τη διαπλάτυνση – βελτίωση της κύριας αρτηρίας, από τον Ι/Κ Τερψιθέας (Χ.Θ. 6+600) έως πριν τον Α/Κ Ραχούλας (Χ.Θ. 12+073), μήκους 5.5Κm. Με τυπική διατομή για  β4v*σ πλάτους 21,30/24,30 m, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m και Λ.Ε.Α. 2,00 m ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 21,30 m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 24,30 m.
 • Η ασφάλιση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μονόπλευρων πλευρικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) εκατέρωθεν κατά μήκος της κύριας αρτηρίας και αμφίπλευρων αξονικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) στον άξονα της αρτηρίας, για τον διαχωρισμό των κινήσεων.
 • Την κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας σε όλο το μήκος αυτής, για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.
 • Η τυπική διατομή για την αριστερή παράπλευρη οδό είναι η δ2 πλάτους 7,00/8,50 m, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m ανά κατεύθυνση. Για την δεξιά παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2, από την αφετηρία μέχρι τη θέση της Κάτω Διάβαση, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιείται η διατομή ε2 πλάτους 6,50/8,00 m, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25 m ανά κατεύθυνση.
 • Την κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης που συνδέει και τις εκατέρωθεν παράπλευρες οδούς, στη Χ.Θ. 8+391 της αρτηρίας, στη διασταύρωση με την οδό προς Κ.Τ.Ε.Ο. Λάρισας.
 • Την κατασκευή νέου Τεχνικού κιβωτοειδούς οχετού 6,00 x 4,00 m κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας στο ρέμα Βαλλάριας στη Χ.Θ. 9+341 της αρτηρίας.
 • Την εκατέρωθεν επέκταση υφιστάμενου Τεχνικού στη Χ.Θ. 11+966 της αρτηρίας, με κιβωτοειδείς οχετούς 7,00 x 2,40 m.
 • Την εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED):
 • -στην περιοχή του Κυκλικού Κόμβου αλλά και των Ισόπεδων Κόμβων των παραδρόμων (δεξιού προς ΚΤΕΟ & αριστερού προς Τερψιθέα)
 • στην περιοχή της Κάτω Διάβασης (και στους δύο παράδρομους)
 • -στις συμβολές των δημιουργούμενων παράδρομων με τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχούλας

Διαβάστε επίσης