Ροή Τοπικά

Στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ο Χρίστος Λιάπης

Με απόφαση του Β. Κικίλια, έγινε η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Στην επιτροπή ορίστηκε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Δρ. Χρίστος Λιάπης, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Γκιτάκο, Δρα Ψυχολογίας, Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ως εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

  • η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσηςγια τα Ναρκωτικά,
  • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο
  • συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

Η Επιτροπή, συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων. Την έκθεση παρουσιάζει στην ως άνω Επιτροπή ο Εθνικός Συντονιστής σε σχετική ειδική επί του θέματος συνεδρίασή της, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Διαβάστε επίσης