Ροή Τοπικά

Στη Βουλή το θέμα του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας το οποίο παρέδωσε… χωρίς να πληρωθεί ο Μπλέτσας!

Στον λαβύρινθο του Ελληνικού Κράτους έχει μπλέξει τα τελευταία 20 χρόνια ο Τρικαλινός Αρχιτέκτονας Σωτήρης Μπλέτσας ο οποίος κατασκεύασε το κτήριο του Υπουργείου Παιδείας ωστόσο ακόμη περιμένει να… πληρωθεί (… μιλάμε για ποσό ιλιγγιώδες). Για την περίπτωσή του κατατέθηκε μάλιστα χθες και ερώτηση στη Βουλή. Αναλυτικά:

Προς: 1) κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

            2) κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

            3) κ. Υπουργό Οικονομικών

            4) κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Ζητήματα νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας πρώην ολυμπιακών έργων στο Μαρούσι Αττικής

Από δημοσιεύματα έχει κατά καιρούς αναδειχθεί σειρά ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας και δη της ρευματοδότησης και υδροδότησης των κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ως ολυμπιακά κτίσματα στην ευρύτερη περιοχή της ΣΕΛΕΤΕ στο Μαρούσι Αττικής και πιο συγκεκριμένα των κτιρίων του Χωριού Τύπου και του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προετοιμασίας και διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, οικοδομήθηκαν κτίσματα συνολικής επιφανείας 38.686,25 τ.μ., σε εκτός σχεδίου γήπεδο επί της οδού Α. Παπανδρέου αριθ. 37, στο Μαρούσι Αττικής, όπου ήδη στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, η ιδιοκτησία των οποίων έχει ήδη μεταβιβασθεί σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Το προαναφερόμενο σύνθετο κτιριακό έργο «Ανέγερση Κτιρίων Χωριού Τύπου και Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών στο χώρο της ΣΕΛΕΤΕ στο Μαρούσι Ν. Αττικής», (Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνης – Περιοχή ΣΕΛΕΤΕ)», με εργοδότη τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) είχε ανατεθεί από το έτος 2002 σε επιβλέποντες μηχανικούς, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25764/03.12.2002 Οικοδομική Άδεια – Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και ειδικότερα στη β΄ φάση της μεταολυμπιακής χρήσης των κτιρίων, άλλαξε ριζικά η διαρρύθμιση όλων των τμημάτων της ανωδομής, προστέθηκε εσωτερικά νέο κτίριο επιφάνειας 1.567,33 τ.μ. ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο επίπεδο του ισογείου αυξάνοντας την συνολική επιφάνεια σε 40.253,58 τ.μ. καθώς και διάφορες αυθαίρετες οικοδομές του περιβάλλοντος ακαλύπτου χώρου, συνολικής επιφανείας 459,95 τ.μ., (εκκλησία 370,00 τ.μ. (!), θυρωρεία κ.λπ.). Έτι περαιτέρω, το 2006 προστέθηκε στο χώρο νέα γεννήτρια με βάση εξοπλισμένου σκυροδέματος εμβαδού 54,00 τ.μ. χωρίς καμία απολύτως ύπαρξη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, ενώ στη συνέχεια το έτος 2007 τμήμα επιφάνειας 198,38 τ.μ. άλλαξε εκ νέου χρήση και μετατράπηκε σε Παιδικό Σταθμό με αύλειο χώρο επιφάνειας περίπου 600,00 τ.μ., χωρίς την αντίστοιχη θεώρηση για ρευματοδότηση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών, αλλά και χωρίς πρόβλεψη για νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15180/Σχετ. 11805/05/11-4-2005 Οικοδομική Άδεια – Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχαν διατηρηθεί οι ορισθέντες μηχανικοί και για την μεταολυμπιακή χρήση του άνω έργου, με αντικείμενο έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγές στις όψεις των κτιρίων».

Ωστόσο, χωρίς ακόμη να έχουν θεωρηθεί και σφραγισθεί οι ως άνω αναθεωρήσεις οικοδομικής άδειας (ήτοι οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 25764/03.12.2002 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 15180/Σχετ. 11805/05/11.04.2005), εκδόθηκε, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, νέα Οικοδομική Άδεια από το Γραφείο Πολεοδομικών Ερευνών ΟΣΚ ΑΕ του ΟΣΚ (Νομαρχία Αθηνών) με αριθμό 357/2006, η οποία περαιτέρω παρανόμως αναθεωρήθηκε με τις με αριθμό 1501/01.03.2007,  3782/28.02.2007 και 18503/02.08.2007 πράξεις.

Μάλιστα, η προαναφερόμενη εκδοθείσα άδεια οικοδομής φέρεται ότι δεν εκδόθηκε ως αναθεώρηση της τότε «εν ισχύι» και μη ακόμη (έως και σήμερα) σφραγισθείσας αρχικής άδειας οικοδομής και των αναθεωρήσεων αυτής. Και τούτο παρά το γεγονός ότι είναι προϋπόθεση για την έκδοση νέας άδειας να έχει προηγηθεί η θεώρηση και σφράγιση των προηγούμενων αδειών και η νομότυπη παράδοση του έργου από τους επιβλέποντες μηχανικούς, γεγονός που φέρεται ότι δεν συνέβη εν προκειμένω, καθώς φέρεται ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι προς αυτούς υποχρεώσεις.

Εξ άλλου, φέρεται ότι η ίδια άδεια εκδόθηκε χωρίς να περιλαμβάνει στο περιεχόμενο της αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, χωρίς να αναφέρεται γενικός επιβλέπων μηχανικός, ενώ εκκρεμούν ακόμη πράξεις περαίωσης.

Με δεδομένο ότι κατά τα ανωτέρω δεν έχει χωρήσει η νόμιμη παράδοση του κτιρίου, εγείρονται σήμερα σοβαρά ερωτήματα τόσο για την νομιμότητα του κτιρίου, όσο και για την παροχή ρεύματος και ύδρευσης σ’ αυτό, η οποία πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται κατά παράβαση κάθε κανόνα και διαδικασίας.

Περαιτέρω, η νέα οικοδομική άδεια φέρεται ότι παρουσιάζει σοβαρή εκκρεμότητα και ως προς τα οικεία φορολογικά στοιχεία του έργου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτής, όπως προβλεπόταν κατά Νόμο, με αποτέλεσμα τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και λοιποί φορείς (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΟΓΑ κλπ) να έχουν απωλέσει ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή των προβλεπόμενων και ήτοι οφειλόμενων αμοιβών επίβλεψης τόσο του γενικού επιβλέποντος μηχανικού και των λοιπών επιβλεπόντων μαζί με τις αντίστοιχες κρατήσεις και τον καταβαλλόμενο φόρο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήδη από ετών υφίσταται σειρά από εκκρεμότητες και ουσιώδεις παρατυπίες σε ό,τι αφορά στην κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος και την νόμιμη ισχύ των εκδοθεισών αδειών, το εν λόγω ακίνητο-συγκρότημα μεταβιβάσθηκε διαδοχικά από τον ΟΣΚ στην ΕΤΑΔ, εν συνεχεία στο ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί στην εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ» και εν τέλει στην «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ».

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μέχρι τώρα χρήση του ακινήτου γίνεται χωρίς να έχει τακτοποιηθεί μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές εκκρεμότητες. Ειδικότερα, η αρχική οικοδομική άδεια, ως έχει αναθεωρηθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η οικοδομή αυτή -κτιριακό συγκρότημα, που αρχικά χρησιμοποιείτο από το Ελληνικό Δημόσιο, φέρεται ρευματοδοτούμενη και υδροδοτούμενη ως ολυμπιακό έργο και όχι ως μεταολυμπιακό έργο, με συνακόλουθη απώλεια τεράστιων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η κατάσταση επιτείνεται από το γεγονός ότι, παρά τις ως άνω φερόμενες πλημμέλειες, οι ως άνω κτιριακές υποδομές στεγάζουν ένα ολόκληρο Υπουργείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Πλήθος υπαλλήλων και πολιτών απασχολούνται και εισέρχονται καθημερινά σε ένα κτιριακό συγκρότημα το οποίο φέρεται ότι ουδέποτε παραδόθηκε νομίμως, χωρίς την υπογραφή των επιβλεπόντων μηχανικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης.

 

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και την οριστική θεώρηση της αρχικής άδειας και των αναθεωρήσεων αυτής, που θα ρυθμίζουν οριστικά και αμετάκλητα την νομιμότητα του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την διασφάλιση, όσο και την αναζήτηση των (ήδη απολεσθέντων) εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΕΗ ήδη ΔΕΔΔΗΕ από την έως σήμερα μη νόμιμη ρευματοδότηση των πρώην ολυμπιακών-δημόσιων και νυν ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να διασφαλίσετε την νομιμότητα των τακτοποιήσεων και βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013, που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πράξεων μεταβίβασης των εγκαταστάσεων;
  4. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τον έλεγχο της πορείας του έργου; Ποιος ή ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί; Τί μέτρα σκοπεύετε να λάβετε;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης
NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και παρασκήνιο