Τοπικά

Συγκλονιστικές στιγμές χθες βράδυ στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου (φώτο)

Ένα από τα ωραιότερα τροπάρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας εψάλη το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στους Ναούς της περιοχής μας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου τελέστηκε η Ακολουθία του Νυμφίου, ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσοστόμου. Το τελευταίο τροπάριο στην ακολουθία είναι αυτό της ευσεβούς και λογίας ποιητρίας του Βυζαντίου, Κασσιανής. Το απέδωσε δε μοναδικά ο Πρωτοψάλτης του Ναού Βάιος Λάσκος. Στο Ναό τα φώτα χαμήλωσαν και σε κλίμα κατάνυξης, με κεράκια μόνο αναμμένα ο χορός των ιεροψαλτών απέδωσε μοναδικά το τροπάριο.

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει. Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις· ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

(φώτο Δημήτρης Καραγιάννης)

Διαβάστε επίσης