Ροή Τοπικά

Συνάντηση των γεωπόνων των Τρικάλων με προέδρους Κοινοτήτων

Την Παρασκευή 12/4/19 μέλη του Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου και
αντιπροσωπία παραγωγών και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων υποβάλαμε στον
Δασάρχη Τρικάλων κ. Κουλουκούρα Χρήστο ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με
τις ζημιές που έχουν προκαλέσει αγριόχοιροι. Στη συζήτηση που ακολούθησε
ενημερωθήκαμε για την σχετική νομοθεσία και αναλύσαμε τις κινήσεις που
πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς για να περιοριστούν άμεσα οι
ζημιές που προκαλούνται.
Καλούμε Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και παραγωγούς που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, να υπογράψουν το ενημερωτικό σημείωμα
που υποβάλαμε στον Δασάρχη για να οργανωθούν το συντομότερο δυνατό τα
σχέδια δράσης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας.

Για το Δ.Σ του Γεωπονικού Συλλόγου

Ο Πρόεδρος: Κυριάκης Γιώργος
Η Γραμματέας: Φωτάκη Έφη

Διαβάστε επίσης