Τοπικά

Την Τρίτη η τελευταία συνεδρίαση του έτους για το Δ.Σ. Τρικκαίων

Στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, συγκαλείται το Δ.Σ. Τρικκαίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2021.
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2021.
  2. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2021.
  3. Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2019.

 

Διαβάστε επίσης