Τοπικά

Τι αποφάσισε η διαπαραταξιακή Δήμου Πύλης για τα Αιολικά Πάρκα

ΘΕΜΑ :   Γνωμοδότηση των υπηρεσιών σας, επί της κατάθεσης, ξανά, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Πάρκων, από τα οποία τα πέντε (5) στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης και δύο (2) στις Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης και στο Δήμο Αργιθέας, από κοινού, στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαβούλευσης.

 

 

κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και Φορέων, που καλείστε να γνωμοδοτήσετε με παρατηρήσεις, συμπληρώσεις, εντοπισμούς αρνητικών ή δυσμενών επιπτώσεων, με ενστάσεις ή αιτιάσεις, με προτάσεις εναλλακτικών λύσεων ή και μέτρα πρόληψης προς αποφυγή επιβαρυντικών δράσεων , θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας, συγκεκριμένους βασικούς λόγους που σας παραθέτουμε, καθότι αγωνιούμε για την επικείμενη υποβάθμιση και ερημοποίηση του τόπου μας.

Αναφερόμαστε στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 193,4 MW στις θέσεις «ΑΥΓΟ» με 13 Α/Γ – «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» με 7 Α/Γ – «ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» με 2 Α/Γ, – «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑΣ-1» με 7 Α/Γ, «ΨΗΛΑ ΔΕΝΔΡΑ» με 5 Α/Γ – «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑΣ-2» με 7 Α/Γ – «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ» με 6 Α/Γ».

Δηλαδή συνολικά 7 Αιολικά Πάρκα με σύνολο 47 Ανεμογεννήτριες.

Οι παρατηρήσεις – ενστάσεις μας είναι:

 1. Η ίδια ακριβώς Μ.Π.Ε. της γνωστής ίδιας εταιρείας ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ήταν σε διαβούλευση πέρυσι τέλος του 2022 και η οποία με την απόφαση του ΥΠΕΝ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/24378/1644/07-03-2023, ΑΔΑ: 66ΙΖ4653Π8-23Ψ) απορρίφτηκε με το ξεκάθαρο σκεπτικό που περιγράφεται στα άρθρα 87 και 88 της απόφασης, όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις φο-ρέων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων σε ορνιθοπανίδα – πανίδα και γενικότερα του οικοσυστήματος, αφού οι επιφάνειες επέμβασης είναι μεγάλες, οι νέοι δρόμοι επίσης (τουλάχιστον 100 km), με τερά-στιες εκσκαφές και κίνδυνο τροποποίησης υδρολογικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα μεγάλα υψόμετρα, το ύψος βροχής και τις έντονες κλίσεις της περιοχής.  Οπότε κινδυνεύει η οικολογική ισορροπία.
 2. Η τωρινή Μ.Π.Ε. που ξαναυποβλήθηκε, απλά κάνει μια έκπτωση στις Α/Γ και από 58 πέρυσι φέτος είναι 47. Και επίσης καταργεί το γήπεδο στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ».  Δηλαδή στην ουσία έχουμε τη ίδια Μ.Π.Ε. με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα οποία απορρίφτηκε το Μάρτιο του 2023.
 3. Μετά την πρόσφατη θεομηνία «ΔΑΝΙΗΛ», υπήρξαν – ειδικά στην περιοχή που θέλουν να επιχειρήσουν εγκατάσταση – τεράστια προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων όπως στην Παλαιοκαρυά, στα Στουρναραίικα, στο Παράμερο κλπ. Τα κλιμάκια του ΕΑΓΜΕ, βρίσκονται ήδη καθημερινά στους τόπους που επλήγησαν και αναμένονται εκθέσεις τους.  Συγκεκριμένα στο Παράμερο και σε θέση Ανατολικά του χωριού κάτω ακριβώς από τα προτεινόμενα πεδία – «ΑΥΓΟ» και «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» η καθίζηση – κατολίσθηση είναι τρομακτική και υπό εξέλιξη.  Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τι μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που οι ανάντι πλαγιές μαχαιρωθούν με τεράστιους δρόμους προσπέλασης και πλατείες πεδίων.
 4. Επανερχόμαστε και ξαναλέμε ότι η περιοχή μας, το μόνο στο οποίο μπορεί και επενδύει είναι η κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα – αγελάδες) μελισσοκομία, δασικές εργασίες, ξενοδοχεία, αγροτουρισμό γενικά και ήπιες δράσεις (ορειβασία, πεζοπορία, περιήγηση), τα οποία όλα αυτά οφείλονται στο «αμόλυντο» και την ομορφιά της φύσης, τα ψηλά αλπικά βουνά με υψόμετρο από 1500m μέχρι 2150m, τα οποία εννοείται ότι δεν πρέπει και να γίνουν εργοτάξια Αιολικών Πάρκων, ούτε να διαμελιστούν και να ταπεινωθούν στην ουσία.
 5. Αναδείξαμε στην προηγούμενη Διαβούλευση, ανθρώπων, ντόπιων αλλά και επισκεπτών, τον κίνδυνο για τη χλωρίδα, ορνιθοπανίδα και πανίδα της περιοχής. Όπου ενδημούν όρνεα – χρυσαετοί – φιδαετοί – αρκούδες και φυσικά Αγριόγιδα από τις παρυφές της κορυφής «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» – θέση ΜΠΟΥΝΤΟΥΧΑ – το «ΑΥΓΟ» Στουρναραίικων μέχρι και το «ΑΥΓΟ» (2148 υψ) Λιβαδοχωρίου, Νότια των περιοχών ΛΟΥΠΑΤΑ και ΜΑΡΟΣΣΑ.
  Ήδη φέτος το Δεκαπενταύγουστο – της Παναγίας – μετά από αναφορές και βίντεο ντόπιων περιπατητών και κτηνοτρόφων, ήρθε κλιμάκιο (Τάσος και Σωτήρης) του φορέα Διαχείρισης Αγριόγιδου και κατέγραψε και οριοθέτησε τις περιοχές – βιότοπους όπου ενδημούν.  Ενισχυτικά, επικαλούμαστε τη σίγουρη μαρτυρία των Δασικών, Δασοφυλάκων και Δασονόμων του ορεινού Δήμου Πύλης.
 6. Εκτός από τους ανθρώπους της υπαίθρου που αναφέραμε, αγωνιούν και όλοι οι Σύλλογοι : Πολιτιστικοί, Μορφωτικοί, Ξενοδόχων, Κυνηγετικοί, Ορειβατικοί, Περιηγητικοί Μονοπατιών, κ.λ.π.
  Και δεν μπορούμε να φανταστούμε όλοι εμείς και δια των αποφάσεων όλων πλέον των Προέδρων των Κοινοτήτων της περιοχής μας, ότι θα φτάσει στο σημείο να ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ένα Υπουργείο της Ελλάδας μας, συγκεκριμένα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Οι Υπουργοί μπορεί να αλλάζουν αλλά τα προβλήματα του Ορεινού Όγκου, παραμένουν τα ίδια.  Αγωνιούμε και φωνάζουμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της περιοχής, ένα μεγάλο ΟΧΙ στην ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ του τόπου μας.
 7. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο υπό αναγνώριση ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΠΥΛΗΣ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ από τον Ιανουάριο του 2023. Ένα ξεχωριστό έργο με αναπτυξιακή δυναμική – επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου, με όρους ποιότητας και βιωσιμότητας.
  Με στόχο μέσα από το ΓΕΩΠΑΡΚΟ την ανακάλυψη, μοναδικής φυσικής ομορ-φιάς τοπίου και βράχων, πολιτιστική κι πνευματική αξία Μοναστηριών, γεωλο-γικών, οικολογικών και πολιτιστικών θησαυρών, σ’ όλη την επικράτεια του Δήμου Πύλης και Μετεώρων όπως επίσης μονοπατιών και γεωτόπων, και στην ουσία παγκόσμιας εμβέλειας γεωτουρισμό, και δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε στην καρδιά αυτού του Γεωπάρκου την πιθανότητα εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων.  Θα είναι έγκλημα απέναντι στη μεγάλη ευκαιρία βιωσιμότητας και ανάπτυξης της φτωχής ορεινής περιοχής μας που έχει να ελπίζει να γίνει προορισμός επισκεψιμότητας παγκοσμίως.

Τέλος καλούμε ξανά για ακόμη μια φορά, (ελπίζουμε να μη χρειαστεί άλλη) όλους τους απλούς ανθρώπους της περιοχής μας, τους φίλους, τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, να ξαναμπούν στη Διαβούλευση αυτή και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σωστής άποψης, με τη γνώμη τους.

Περιμένουμε από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ να ξανακάνουν το καθήκον τους.

 

Η ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Δήμαρχος Δ. Πύλης
 2. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘ. – Πρόεδρος Δ.Σ. Πύλης
 3. ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Αντιδήμαρχος
 4. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Επικεφαλής Αξιωματικής Αντ/σης
 5. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣ. – Επικεφαλής Ελασ. Αντ/σης
 6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. – Εκπρόσωπος Προέδρων Κοινοτήτων & Συλλόγων

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η προθεσμία για τη Διαβούλευση μέσα από το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο λήγει αύριο Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης