Ροή Τοπικά

Του Αγίου Ραφαήλ σήμερα

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των νεομαρτύρων,  Ιωάννου, Ναυκρατίου και Αθανασίας των οσίων, Σάββα μάρτυρος του Γότθου, Ιωάννου νεομάρτυρος, Ευθυμίου φωτιστού της Φινλανδίας

γιορτάζουν: Ραφαήλ-Ραφαηλία κυρίως, καθώς και Νικόλαος αλλά και Ειρήνη όσοι/ες είναι ταγμένοι στο όνομα αυτών των αγίων

* Σήμερα εορτή του Αγίου Ραφαήλ πανηγυρίζουν: Ο ναός στο Νοσοκομείο της πόλης μας καθώς και το γραφικό εξωκκλήσι στο Ξυλοπάροικο.
Ευθύμιος Σπύρου

Διαβάστε επίσης