Τοπικά

Το ΑΚΕΘ σε αποστολή στην Τουρκία

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντησης του έργου με όνομα “Digital Literacy Portal”, με κωδικό 2020-1-KA204-093446, στις 4-5 Οκτωβρίου 2021 στο Μπιλετσίκ της Τουρκίας.
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 – Strategic Partnerships.

 

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του Μπιλέτσικ, στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με το έργο και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Ετικέτες

Διαβάστε επίσης