Τοπικά

Το νέο Δ.Σ. των Τρικαλινών λογιστών

Στα Τρίκαλα την 7ηΙανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. , συγκεντρώθηκαν όλοι οι  εκλεγμένοι στο Δ.Σ. σύμβουλοι, από τις αρχαιρεσίες της 21ης Δεκεμβρίου 2021, ύστερα από πρόσκληση του  πλειοψηφούντα συμβούλου κ. Γρηγορίου Θωμά, με μοναδικό θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων το εξής:  

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλοι αποδέχθηκαν την εκλογή τους, επακολούθησε η κατά πλειοψηφία  κατανομή των αξιωμάτων στο νέο Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:  

Πρόεδρος Δ.Σ : Γρηγορίου Θωμάς  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ : Γιαννιώτης Κωνσταντίνος  

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ : Παπαστεργίου Σωτήριος  

Ταμίας Δ.Σ : Σκρέτας Γεώργιος  

Μέλος Δ.Σ:ΤεντολούρηςΒασίλειος  

Διαβάστε επίσης