Τοπικά

13 και 14 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των νέων σπουδαστών της ΣΜΥ

Οι επιτυχόντες στη ΣΜΥ κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν την Τρίτη  13 Σεπ 22 (επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ) και την Τετάρτη 14 Σεπ 22  (eπιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ) και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων  Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη  συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ3/2022). 

 

Πληροφορίες για τους νέους Σπουδαστές βρίσκονται στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής:www.smy.army.gr 

Διαβάστε επίσης