Ροή Τοπικά

153.769 € σε επιχειρήσεις και αγρότες που επλήγησαν από τον «Ιανό» στα Τρίκαλα

Την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Β’ 4364/ 21.09.2021), με την οποία θα καταβληθεί σε 133 δικαιούχους επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποζημίωση συνολικού ύψους 153.769 ευρώ για τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας του «Ιανού». Λαμβάνοντας υπόψη την προκαταβολή ύψους 87.868 ευρώ που έχει ήδη χορηγηθεί, οι πληγείσες επιχειρήσεις θα λάβουν συνολική αποζημίωση 241.637 ευρώ, δηλαδή το 55% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς.

 

Με αφορμή τη δημοσίευση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σχολίασε: «Περίπου ένα έτος μετά το χτύπημα του ‘Ιανού’, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες χορήγησης επιχορήγησης στις επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία, και μάλιστα σε ποσοστό 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Με έναυσμα τον ‘Ιανό’, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο πεδίο της κρατικής αρωγής. Έτσι, συντομεύθηκαν σημαντικά οι χρόνοι για την καταβολή αποζημίωσης στους πληγέντες, από 2, 3 ή ακόμα και 4 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, σε μόλις ένα έτος, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε προκαταβολή έναντι επιχορήγησης (ίση με το 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς), για να φτάσουν ακόμα ταχύτερα κονδύλια στους επιχειρηματίες και τους αγρότες που τα είχαν ανάγκη για να ορθοποδήσουν. Επιπρόσθετα, ενώ στο παρελθόν η επιχορήγηση ανερχόταν στο 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς, το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά, στο 55%, προκειμένου να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι πληγέντες. Επισημαίνεται, δε, ότι καλύφθηκαν και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν επιχορηγούνταν για ζημιές που δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, έχει ήδη καταβληθεί ως προκαταβολή 20% το ποσό των 87.868 ευρώ σε 133 δικαιούχους, ενώ με τη νέα υπουργική απόφαση θα διατεθούν ακόμα 153.769 ευρώ στους ίδιους δικαιούχους. Έτσι, αθροιστικά θα έχει καταβληθεί προς 133 πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις επιχορήγηση ύψους 241.637 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 439.339 ευρώ. Τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας την αποστολή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την εξέταση αυτών από το Υπουργείο Οικονομικών, θα προχωρήσουν οι σχετικές πληρωμές προς του δικαιούχους με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι εντός των επόμενων εβδομάδων σημαντικό μέρος των δικαιούχων να έχει λάβει το 55% της εκτιμηθείσας ζημίας. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις -όπου προβλέπεται- στην Περιφέρεια είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(4) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, τελευταίου τριμήνου.

(6) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

(7) Ειδικά για την περίπτωση των ζημιών σε κτηριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν -μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών- οι δικαιούχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δη κατά οι κύριο επάγγελμα αγρότες στην Περιφέρεια, όπως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι, τα  ανωτέρω και επιπλέον:

(1) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά:

  • Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων
  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ
  • Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

(2) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή.

(4) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ αγρότης (εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://maae.minagric.gr/maae/ με κωδικούς TAXIS,  είτε από τα κατά τόπους τμήματα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

(7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(8) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Τέλος, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους που επιχορηγήθηκαν για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση», θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης