Τοπικά

20 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων. Αναλυτικά η προκήρυξη

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.241/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΕΙΚΟΣΙ (20) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών.

 

Δείτε για ποιες ειδικότητες πρόκειται και τη φόρμα αίτησης κλπ. παρακάτω:

9ΤΓΤΩΗ9-Τ2Φ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 5/5/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/5/2022

 

Διαβάστε επίσης