Τοπικά

20 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων. Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις

trikalavoice.gr

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΕΙΚΟΣΙ (20) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών
Υπηρεσιών.

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση, το σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης και την αίτηση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διαβάστε επίσης